Silniční okruh přes Černý Most

Bude z Černého Mostu největší parkoviště Evropy?

ŘSD si je plně vědomo, že v případě dostavby etapy 511 pražského okruhu nebude úsek vedoucí přes Černý Most kapacitně  stačit. Počítá se s jeho rozšířením na  tři jízdní pruhy v každém směru, nicméně z vyjádření pana Skoupila z ŘSD (v článku) i jiných odborníků je třeba pro počítanou kapacitu  pět jízdních pruhů pro každý směr. Co to pro Černý Most...
Zastupitelé Prahy dali zelenou zastaralému a drahému projektu okruhu.

Zastupitelé Prahy dali zelenou zastaralému a drahému projektu okruhu.

Tisková zpráva Strany zelených v Praze 14   Praha 14, 11. 9. 2014 Zastupitelstvo na magistrátu dnes podepsalo ortel obyvatelům Černého Mostu.  Na svém posledním jednání schválili dosluhující zastupitelé Aktualizaci Zásad územního rozvoje (ZÚR), ve které je opět zakreslena trasa okruhu přes sídliště Černý Most. A to i přes to, že proti tomuto záměru protestovala řada...
Zásady územního rozvoje jdou ke schválení

Zásady územního rozvoje jdou ke schválení

V červenci schválil magistrátní výbor pro územní rozvoj materiály k aktualizaci Zásad územního rozvoje Prahy (tzv. ZUR), předložené primátorem Hudečkem. V září tak bude tento dokument předložen ke schválení Zastupitelstvu hlavního města. Pro naši městskou část jde o zásadní krok. V Zásadách je opět zakreslen pražský okruh v původní trase přes Černý Most. Přitom byl celý plánovaný úsek v minulosti...
Pražský okruh rychle a rozumně

Pražský okruh rychle a rozumně

Silniční okruh kolem Prahy (SOKP), neboli také Pražský okruh, který by naše město konečně ochránil před tranzitní dopravou včetně té mezinárodní, není stále dokončen. Přesněji jeho severní a východní část. Tato stavba může dosti zásadně ovlivnit život v Praze 14, a proto je třeba, aby jí občané věnovali příslušnou pozornost. Aktuálně totiž stále plánovači tlačí...
Zelení odmítají rozšíření Pražského okruhu.

Zelení odmítají rozšíření Pražského okruhu.

Zelení kritizují předkládaný návrh, ve kterém je  změna  zpracována bez potřebné  konkretizace, přitom výrazně zasahuje zvláště chráněná území. Její potřebnost není prokázána, neboť v územní dokumentaci není trasa okruhu stabilizována. Zastupitelstvo HMP na svém prosincovém zasedání obdrželo k projednání zadání více než čtyř desítek změn územního plánu. V tomto balíku celoměstsky významných změn IV je také rozšíření Pražského...
Silniční okruh kolem Prahy? Kolem Běchovic?

Silniční okruh kolem Prahy? Kolem Běchovic?

Nyní plánovaný východní okruh na trase: D1 – Běchovice – Černý Most – Satalice přivádí již nyní transevropskou kamionovou dopravu do hustě obydlených a již dnes dopravně a emisně přetížených částí Prahy. Po zprovoznění další plánované části D1 – Běchovice dy se dále zhoršilo životní prostředí v několika městských částech a vedení okruhu by odporovalo evropským...