• Zaměříme se na řešení nedostatku míst v mateřských školách v místě bydliště pro občany Hostavic a Kyjí
  • Zavedeme systém opatření ke snížení rizikového chování žáků a ke zvýšení bezpečnosti na ZŠ a v jejich okolí (spolupráce s městskou policií – kontrola restaurací, zvýšený dohled u škol, lepší informovanost žáků, vzdělávání pedagogických pracovníků)
  • Podpoříme integraci předškolního a školního vzdělávání
  • Zajistíme vybudování tělocvičny  pro ZŠ Šimanovská
  • Zasadíme se o podporu přeměny základních škol na komunitní centra v dané oblasti
  • Budeme iniciovat zřízení pozic kvalitních metodiků, kteří budou pedagogům i ředitelům k dispozici
  • Dáme zelenou ekovýchovným programům zaměřeným např. na zlepšování vztahu lidí ke zvířatům ve městě apod.
  • Podpoříme zájmové vzdělávání v přírodovědných a technických oborech.
  • Zasadíme se o udržení, případně rozšíření přípravných tříd.
  • Podpoříme vznik lesní školky jako alternativy k běžným třídám.
  • Budeme rozvíjet spolupráci se Žákovským zastupitelstvem Prahy 14.