Přírodní park Čihadla jako volnočasový park?

Jako Zelení dlouhodobě v naší městské části prosazujeme kultivaci zelených ploch, jejich přeměnu z divokých prostranství na upravené a vzhledné parky či prostranství. Mnozí již slyšeli o plánované přeměně centrální části Černého mostu a Čihadel na nově upravený park, který by měl plnit funkci zelené odpočinkové zóny. V článku jsme tento dlouhý název zkrátili na pracovní název Čihadla. 

Přátelský prostor nebo zábavní park? 

Čihadla  mohou vypadat jako upravená zelená plocha s vyhrazenými  relaxačními plochami,  které budou sloužit pro individuální sport a zábavu. Celkově nebude plocha parku zahlcena zástavbou a bude příjemná pro běžné užívání, řekněme „user friendly“ .

Jako další možnost je mít Čihadla ve kterých budou zabírat většinu prostor velké sportovní a relaxační plochy, bude zde možné provozovat různé sporty a běžnému návštěvníkovi se naskytnou  možnosti volnočasového vyžití různého druhu. Tato varianta vypadá na první pohled velmi atraktivně ale má to svá rizika, jedno z největších rizik je ztráta klidového plochy z důvodu velkého provozu v parku, ztráta zelených ploch a též potenciální nárůst dopravy v okolí.

Plán územní studie 

Pojekt Čihadel byl projednávn na komisi územního rozvoje dne 12.1. 2019, zápis z komise lze najít zde: 

https://www.praha14.cz/samosprava/wp-content/uploads/sites/3/2019/01/zapis_komise_ur_1_16_1_2019.pdf 

V komisi  je též zástupce Zelených Mgr. Jiří Pilip, který dodává: „Je to velký projekt a bude třeba ještě mnoho času na realizaci, jako Zelení se chceme zaměřit na co největší udržení zeleně v daném projektu a také na důkladné projednání celého projektu s veřejností,,. 

Na výkresu z územního plánu lze vidět o jak velkou plochu se jedná. 

Zdrojový obrázek najdete na stránkách IPR – výkresy.  

 

Kompromis

Zelení na Praze 14 prosazují dlouhodobou udržitelnost projektů a nechtějí bránit rozvoji potenciálu jednotlivých území. 

Jako Zelení bychom chtěli tuto plochu rozvíjet kompromisně, nikoli přehlcenou zástavbou ploch nebo přehnanou zahuštěností prostoru Čihadel. Chceme hledat kompromis mezi oběma koncepcemi, tak aby výsledek odpovídal potřebám obyvatel Prahy 14

 

Seznámení se studií

Dne 6. března se uskuteční v Centru Architektury a Městského Plánování (CAMP) prezentace studentů ČVUT na téma rozvoje Čihadel, ti představí  sedm týmových projektů. Tyto studie byly vypracovány pro Radu naší městské části , nejsou závazné a jsou to návrhy toho jak by dané území mohlo vypadat.  

čihadla_IPR_A2 (1)