• Budeme podporovat provoz a další rozvoj pečovatelských služeb.
 • Klademe důraz na kvalitní práci terénních sociálních pracovníků jako základu účinné pomoci.
 • Poskytneme občanům poradenskou činnost v obtížných sociálních situacích.
 • Volné prostory v majetku MČ nabídneme pro chybějící zdravotnické či sociální služby.
  • Zajistíme rozpracování komunitního plánu sociálních služeb do krátkodobého a střednědobého výhledu
  • Prohloubíme spolupráci s neziskovými organizacemi poskytujícími zdravotnické a sociální služby.
  • Podpoříme rozvoj sociálního podnikání s vytvořením nových pracovních míst pro znevýhodněné skupiny a péči o životní prostředí.
  • Zasadíme se o zpracování koncepce a jasných pravidel sociálního bydlení.
  • Zvýšíme povědomí o dobrovolnických programech.
  • Budeme bránit vytváření vyloučených lokalit.