Zelení kritizují předkládaný návrh, ve kterém je  změna  zpracována bez potřebné  konkretizace, přitom výrazně zasahuje zvláště chráněná území. Její potřebnost není prokázána, neboť v územní dokumentaci není trasa okruhu stabilizována.

Zastupitelstvo HMP na svém prosincovém zasedání obdrželo k projednání zadání více než čtyř desítek změn územního plánu. V tomto balíku celoměstsky významných změn IV je také rozšíření Pražského silničního okruhu SOKP v úseku Satalice – Běchovice. Předmětem je rozšíření úseku 510 v oblasti Černého Mostu na tři pruhy v každém směru. Zelení v Praze zásadně nesouhlasí s touto změnou, která je připravována v době, kdy trasa okruhu neexistuje ve vyšší územní dokumentaci. Rozsudky Nejvyššího správního soudu byla vymazána jak ze Zásad územního rozvoje (ZÚR) nejen v Praze, ale také ve Středočeském kraji. Považujeme tento postup za plýtvání veřejnými prostředky. Dalším důvodem pro odmítnutí je nezpochybnitelný dopad na okolní krajinu. Tento razantní krok zasahuje nejen do celoměstského systému zeleně, ale negativně ovlivní celou řadu pražských chráněných území, zejména přírodní park Klánovice – Čihadla, Počernický rybník, Xaverovský háj či Svépravické louky. Současně  si tento návrh vyžádá  také nepřijatelný zásah do lesních porostů v oblasti Dolních Počernic a do povodí Rokytky.

 „Zastupitelům je předkládán k rozhodnutí návrh změny bez uvedení rozsahu a způsobu rozšíření tohoto úseku okruhu,“ kritizuje předkládaný materiál zastupitelka MČ Praha 14 Ilona Picková. „Změna je představována jako rozšíření o 0,75 – 1,75 m po každé straně stávající komunikace, což by ovšem při předpokládaném rozsahu téměř 56 ha znamenalo úpravu v úseku o délce 185 km. Již z tohoto jednoduchého výpočtu je jasné, že zásah do krajiny bude výrazně rozsáhlejší a zastupitelé ani pořádně netuší, o čem hlasují,“ dodává Picková.

Kontakt:

Ilona Picková, zastupitelka MČ Praha 14, 603 711 367