Hloubětínské náměstí je lokalita, která je už dlouhé roky v hledáčku obyvatel naší městské části. Proslavilo se především svojí nevábností a zanedbaným stavem, který nejednoho návštěvníka naší městské části překvapil.

V současné době máme projekt, který náměstí vdechne nový život. Projekt rekonstrukce náměstí byl neustále upravován a Zelení se snažili zachránit každý strom, který by byl rekonstrukcí odstraněn, což stálo mnoho sil, ale nakonec se to podařilo.

Změna na obzoru!

Málokdo ovšem ví, že se náměstí bude ještě jednou měnit!! Drogerie a večerka, které vévodí náměstí směrem od autobusové zastávky budou strženy na a jejich místě vyroste nová administrativní budova s obchody a kancelářemi. Tím by se celé náměstí urbanisticky uzavřelo!

Součástí dotvoření náměstí jsou dvě stavby, jedna, která by sloužila jako administrativní budova a svou výškou 14,8 m a čtyřmi podlažími nebude převyšovat okolní zástavbu, bohužel její severní část má mít 28 m, tudíž protější budovu, ve které sídlí řeznictví a lahůdky převýší o zhruba polovinu, objekt by měl být na rohu ulic Poděbradská a Chvalská. Ten bude převyšovat protější dům rohový dům (pro přesnější identifikaci, je to dům č. p. 120).


Na mapce je ohraničen pozemek kde by měl dům stát, zdroj Mapy.cz

Pozemek městské části

Původní projekt, který byl na komisi předložen v minulém volebním období počítal s dvěma podzemními podlažími, jedno pro rezidenty a druhé pro nerezidenty. Oproti původnímu  návrhu architektonické studio   zmenšilo počet plánovaných parkovacích míst o polovinu, tedy ze dvou podzemních podlaží na jedno. Pozemky, na kterých by dům měl stát jsou ovšem Magistrátu a městská část je má pouze ve správě! Bez koupi části pozemku od Městské části Praha 14 nelze bytový dům realizovat!


Na obrázku je vidět pozemek označený červeným šrafováním, na části tohoto pozemku by dům měl stát. Pozemek označený jako DH je Hloubětínské náměstí s autobusovou zastávkou. Zdroj:
http://app.iprpraha.cz/js-api/app/vykresyUP/

Za oběť by měla padnout také část stromů, které byly draze vybojovány obyvateli naší městské části, s tím také souvisí zamezení průchodu chodcům podél Poděbradské, vytvoření průchodu mezi oběma budovami ve Chvalské a nárůst dopravy při vjezdu do podzemních garáží bytového domu. Projekt projednávala komise územního rozvoje a životního prostředí  Rady MČ Praha 14 na svém zasedání dne 13. 2., více:
https://www.praha14.cz/samosprava/wp-content/uploads/sites/3/2019/03/zapis_komise_ur_2_13_2_2019.pdf

Zelení nejsou proti bytové výstavbě, ale úbytek stromů, omezení průchodu a nárůst dopravy pro obyvatele Hloubětína není příliš velká selanka. V době, kdy potřebujeme každý strom a  krajina trpí suchem, je další výstavba na tak pro občany frekventovaném místě a v popsaném rozsahu, nepříliš lukrativním podnikem. Doufáme, že proběhne ještě veřejná diskuze, která se pokusí výstavbu bytového domu, tak jak je navržen zvrátit či alespoň upravit parametry, které jsou v současné podobě nejen pro obyvatele Hloubětína nevýhodné!