Nyní plánovaný východní okruh na trase: D1 – Běchovice – Černý Most – Satalice přivádí již nyní transevropskou kamionovou dopravu do hustě obydlených a již dnes dopravně a emisně přetížených částí Prahy. Po zprovoznění další plánované části D1 – Běchovice dy se dále zhoršilo životní prostředí v několika městských částech a vedení okruhu by odporovalo evropským předpisům pro vedení transevropské dálnice (TEN) a tudíž by bylo vážně ohroženo i jeho financování z evropských fondů.

Silniční okruh kolem Prahy je součástí transevropské dálniční sítě, má v prvé řadě sloužit jako transitní obchvat hlavního města pro kamiony a není tedy reálné, aby současně fungoval jako městská komunikace a vážně se mísil s vnitroměstskou dopravou a s MHD. Nyní plánovaný východní úsek SOKP se však má od D1 (poblíž Říčan) prudce stočit do Prahy, čímž přestane plnit funkci obchvatu, zachová se naopak jako spádová silnice do středu města a přivede veškerou transitní dopravu od D1 (mířící do všech východních a severních směrů) na Černý Most, tedy do již dnes dopravně přetížené lokality s nákupní zónou a hustě obydleným sídlištěm. Navíc v úseku dlouhém přibližně 4 km: Běchovice –Černý Most – Satalice, by se ve výsledku propojovalo 12 hlavních silničních tahů!