Sociální oblast a zdravotnictví

Rozvoj sociálních služeb

Zasadíme se o koncepční rozvoj nabídky dostupných sociálních služeb na Praze 14, která bude odpovídat demografickému vývoji a sociálnímu složení městské části.

Stabilní ekonomické prostředí pro poskytovatele sociálních služeb

Ekonomická a sociální situace poskytovatelů sociálních služeb je pro nás podstatná, proto navrhneme férové a transparentní dotační programy. Programy, kde veřejnost jasně uvidí kolik peněz kam teče. Zároveň budeme vypomáhat překlenout krátkodobě poskytovatelům sociálních služeb skrze návratné finanční výpomoci.

Denní stacionář pro seniory

Leží nám na srdci i péče o seniory. Při sledování demografického vývoje jsme se zaměřili na oblasti, kde by nejvíce pomohl denní stacionář pro seniory (například Černý Most a Hloubětín). Tím ulehčíme přetíženým sociálním službám naší městské části. Starost o starší spoluobčany je jedna z důležitých záležitostí, kterou musíme řešit.  

Domov seniorů Bojčenkova

Dokončíme projekt rekonstrukce a dostavby Domova seniorů Bojčenkova. Následně zajistíme vhodným výběrem poskytovatele sociální služby, že zde bude poskytována kvalitní péče pro seniory a životní úroveň v domově bude vyšší nežli před rekonstrukcí.

Terénní a ambulantní sociální služby

Podpoříme další rozvoj terénních a ambulantních sociálních služeb, aby klienti byli co nejméně vytrhávání ze svého rodinného prostředí, což přispěje i lepší psychické pohodě.

Case management v sociální oblasti

Zasadíme se o vznik case managementu v takové podobě, aby občané v sociální tísni mohli využívat jednoduše komplexní sociální pomoci při řešení svých problémů.

Podpora pečujících

Budeme podporovat pečující osoby nejen finančně, ale taktéž i rozšířením odlehčovacích služeb a pořádáním vzdělávacích programů.

Prostupné bydlení

Budeme nadále rozvíjet osvědčený model prostupného bydlení, který na městské části funguje. Zároveň budeme rozvíjet fungování kontaktního místa pro bydlení, které pomáhá obyvatelům při vyřizování záležitostí týkajících se bydlení.

Dostupné bydlení

Budeme udržovat bytový fond městské části v takovém stavu, aby bylo možno zajistit bydlení pro osoby vykonávající pro chod města potřebné profese, seniory, mladé rodiny s dětmi atp. Městská část si musí udržet disponibilní bytový fond.

Specializovaná zdravotní péče

Zasadíme se o zajištění co nejširšího spektra specialistů na Praze 14, aby její obyvatelé museli dojíždět co nejméně. Našim cílem je město krátkých vzdáleností a tomu jdeme naproti ve všech oblastech.

Péče nejen o tělo, ale i duši

Budeme se aktivně zasazovat za vznik Centra duševního zdraví na Praze 14. Naši obyvatelé tuto péči musí mít jednoduše a rychle dostupnou. To přinese zdravější prostředí pro naši budoucnost.