Kontrolní výbor 

Mgr. Karolína Chovancová 

členka výboru

telefon:
e-mail:

 

 

 

 

Finanční výbor

Ing. Vratislav Štěpař, CSc.

člen výboru

telefon:
e-mail:

 

 

 

 

Komise bezpečnostní a protidrogová

Silva Habětínová

členka výboru

telefon:
e-mail:

 

 

 

 

Komise bytová

Mgr. Lubomír Bartoš

člen komise

telefon:
e-mail:

 

 

 

 

Komise dopravní

Ing. Petr Hukal 

člen komise

telefon:
e-mail:

 

 

 

 

Ing. Vladimír Vojta, CSc.

člen komise

telefon:
e-mail:

 

 

 

 

Komise kultury a aktivit volného času

Iva Párysová
členka komise

telefon:
e-mail:

 

 

 

 

Komise letopisecká 

Mgr. Jiří Pilip 

člen komise

telefon:
e-mail: jirka.pilip@gmail.com 

 

 

Komise pro sociální věci

 Bc. Michal Prager, MBA.

předseda komise
telefon: +420 603 875 145
e-mail: michal.prager@gmail.com

 

 

 

 

Komise pro výchovu a vzdělávání

PeaDr. Ivo Pohořelý

člen komise

telefon:
e-mail:

 

 

 

 

Komise územního vývoje a životního prostředí

 Ing. Jiří Feřtek

člen komise

telefon:
e-mail: jiri.fertek@seznam.cz

 

 

 

 

Ing. Ilona Picková 

členka komise
telefon: +420 603 711 367
e-mail: ilona.pickova@zeleni.cz