• Zasadíme se o vybudování nových a  rekonstrukci již nefunkčních dětských hřišť (zejména v oblasti Jahodnice, Hloubětína a Kyjí) a o rozvoj „plácků“ k bezplatnému využití na míčové hry pro dospívající
  • Podpoříme rozvoj a zkvalitnění nabídky volnočasových aktivit
  • Zlepšíme finanční dostupnost těchto aktivit (dotace pro děti na kroužky)
  • Vytvoříme prostor pro komunitní mikroprojekty – lidé sami nejlépe vědí, co je baví
  • Zasadíme se o oživení center historických obcí v Kyjích a na Jahodnici a modernizaci náměstí v Hloubětíně
  • Připravíme plán pro rozvoj  komunitních center kultury
  • Zasadíme se o zpracování komunitních plánů pro kulturu a další oblasti
  • Podpoříme činnost neziskových organizací v této oblasti
  • Zaměříme se na programy na podporu zdravého životního stylu, mezigeneračních kontaktů či aktivizace mládeže k smysluplnému využívání volného času