Městská železnice

 • Podporujeme výstavbu železničních zastávek Jahodnice a Rajská Zahrada jako pohodlných přestupních uzlů na další prostředky MHD

 Kvalitní bezbariérová MHD

 • Budeme prosazovat realizaci technických opatření, jakými jsou například oddělené pruhy pro autobusy v místech, kde je to vhodné, či preferenci autobusů a tramvají na světelných křižovatkách
 • Budeme průběžně sledovat úroveň vozového parku autobusů MHD, který je dlouhodobě problematický zejména na linkách provozovaných soukromými dopravci a důsledně upozorňovat na jeho nedostatky příslušné orgány
 • Podporujeme zvýšení poměru bezbariérových prostředků MHD.
 • Zasadíme se o optimalizaci jízdních řádů, které stále nerespektují potřeby občanů

 Podpora pěších a cyklistů

 • Požadujeme realizaci bezpečnostních opatření navržených v rámci projektu Bezpečné cesty do škol pro ZŠ Šimanovská zaměřeného na zmapování míst, kde jsou děti ohrožovány automobilovou dopravou, a podporujeme účast dalších škol na tomto projektu
 • Podporujeme dobudování rekreační cyklostezky od Hořejšího rybníka přírodním parkem Smetanka ke Kyjskému rybníku a dále podél Rokytky
 • Rozšíříme síť místních cyklotras včetně napojení na ostatní městské části a zajistíme větší informovanost o jejich vedení.
 • Zajistíme cyklostojany u škol, úřadů, obchodů, pošt, stanic metra a vlakových zastávek a na dalších frekventovaných místech MČ.
 • Prosadíme vyznačení cyklopruhů, cyklopiktogramů a cykloobousměrek na vhodných komunikacích Prahy 14.
 • Ve spolupráci s magistrátem budeme iniciovat vznik nové bezbariérové tramvajové zastávky v Hloubětíně.
 • Zaměříme se na odstraňování bariér a zajištění schůdnějších ulic

Zklidňování dopravy

 • Podporujeme realizaci dopravních opatření, která přispějí k odvedení tranzitní dopravy z Poděbradské a Kolbenovy ulice na Vysočanskou radiálu.
 • Požadujeme mimoúrovňové křížení Kbelské ulice s Poděbradskou a Kolbenovou ulicí pouze v tunelové variantě
 • Zasadíme se o zklidnění Poděbradské a Ocelkovy ulice jak vyhrazením pruhu pro autobusy, cyklisty a TAXI, tak i záborem pro parkování vozidel
 • Pomocí dopravně-inženýrských opatření budeme omezovat nežádoucí tranzitování obytnými čtvrtěmi.
 • V hustě obydlených oblastech budeme prosazovat zřízení Zóny 30.
 • Silniční okruh kolem Prahy (SOKP) podpoříme pouze v regionální variantě, nikoliv přes Černý Most.

 Parkování

 • Provedeme kompletní revizi uličního prostoru a přilehlých ploch s cílem nalézt nová parkovací místa a to zejména na Černém Mostě a v Hloubětíně.
 • Zajistíme zřetelné označení parkovacích míst a míst, kde je parkování zakázáno.
 • Budeme podporovat lepší využití podzemních garáží na Černém Mostě.