• Budeme prosazovat zlepšení veřejného pořádku, kvalitnější úklid (především okolo kontejnerů na odpad) a údržbu veřejných prostranství, zajištění schůdnosti chodníků v zimním období. Naším cílem je zajistit levné, ale spolehlivé úklidové firmy, prosadíme důslednou kontrolu jejich práce. Podpoříme využití práce občanů přihlášených na úřadu práce.
  • Budeme dbát na optimalizaci vyvážení tříděného odpadu tak, aby se nehromadily odpadky kolem sběrných nádob.
  • Připravíme kampaně pro podporu pořádku v ulicích, zaměřené především na majitele psů.
  • Využijeme všech zákonných možností pro zavedení nulové tolerance hazardu.
  • Zasadíme se o důsledné dodržování nočního klidu.
  • Vytvoříme specializovanou skupinu, která bude řešit problém užívání a distribuce drog. Budeme prosazovat efektivní opatření s cílem omezit pouliční kriminalitu, např. kapsářství, vykrádání aut, apod.
  • Ve spolupráci s městskou policií a sociálními institucemi budeme řešit problém bezdomovectví a snižovat tím negativní dopady na naše občany.
  • Budeme prosazovat větší množství okrskových strážníků, kteří budou mít ve své kompetenci konkrétní mikrooblast naší městské části.
  • Prohloubíme spolupráci radnice s Městskou policií a Policíí ČR.
  • Osvětovými programy zlepšíme informovanost o oblasti bezpečnosti u ohrožených skupin, jakými jsou děti či senioři.
  • Odmítáme umístění velkoplošné reklamy na majetku městské části. Hyzdí naše okolí.