Vzorová připomínka k SOKP_východ Prahy Připravili jsme pro vás návod jak podávat připomínky k metropolitnímu plánu. Rádi vám také poradíme v případě že byste měli s podáním připomínky potíže!! Sami jsme také jednu připomínku podali!

Termín pro podání připomínek je od 27. června do 26. července 2018.

Připomínku lze odeslat písemně na magistrát, předat na podatelně magistrátu, poslat datovou schránkou nebo emailem s elektronickým podpisem.

Kopii připomínky si prosím nechte u sebe pro případné další použití.

Užitečné odkazy:

Informace o metropolitním plánu

http://metropolitniplan.praha.eu/jnp/cz/o_metropolitnim_planu/index.html

Jak napsat a podat připomínky

https://www.zmenyprahy.cz/praha-zitra/spravujeme-metropolitni-plan/jak-napsat-a-podat-pripominky

Vzorový formulář

https://zmenyprahy.cz/praha-zitra/spravujeme-metropolitni-plan/jak-napsat-a-podat-pripominky/vzorovy-formular-pripominky

 

Metropolitní plán – výkresy (Z 03 se týká infrastruktury)

https://plan.app.iprpraha.cz/vykresy/

 

Metropolitní plán – dopravní infrastruktura část šestá

https://plan.app.iprpraha.cz/texty/#tcz_cast_sesta