Územní plán
Návrh Strategického plánu Prahy 14 je připraven

Návrh Strategického plánu Prahy 14 je připraven

Od loňského roku připravovala městská část dokument, který má ve výhledu do roku 2025 určit základní směry vývoje území. Na zpracování tohoto Strategického plánu se podíleli jak pracovníci úřadu, tak vedení radnice i zástupci odborné veřejnosti. Nyní probíhá další, velmi důležitá etapa, ve které máte možnost se k tomuto návrhu vyjádřit vy, občané. Od 8. do 18. září můžete navštívit některé z veřejných projednání, která...
Metropolitní plán a jeho dopad na Prahu 14

Metropolitní plán a jeho dopad na Prahu 14

Jak jsme vás již dříve informovali, připravuje pražský magistrát nový územní plán, tzv. metropolitní. Naše městská část k problematice územního plánování přistoupila aktivně, což je jistě chvályhodné. Ovšem výsledky ročního snažení již takto kladně hodnotit nemohu. A nejsem sama. V červnu byl na jednání Zastupitelstva městské části předložen ke schválení dokument Urbanistická ověřovací studie MČ Praha 14....
Není rozvoj jako rozvoj

Není rozvoj jako rozvoj

Když bych se Vás zeptala, jak si představujete rozvoj naší městské části, asi bych dostala různé odpovědi. Někdo by chtěl více hřišť, jiný zase parků, někdo více služeb či lepší parkování. V představách architektů, kteří zpracovávali Urbanistickou studii pro Prahu 14 je to především více domů. A to téměř ve všech lokalitách; Jahodnicí počínaje přes Hostavice...
Přípravy metropolitního plánu pokračují i nadále bez veřejné debaty

Přípravy metropolitního plánu pokračují i nadále bez veřejné debaty

Magistrát pokračuje v překotných přípravách metropolitního plánu (MP), aniž by do procesu zapojil širší veřejnost.  Zpracoval nový dokument, tzv. „Odůvodnění koncepce“. V něm rozpracovává myšlenky zveřejněné v kontroverzní brožuře „Metropolitní plán – duch plánu“, kterou představil v červnu loňského roku a na kterou velmi kriticky reagovali jak občané, tak odborná veřejnost. Praha podle magistrátních plánovačů potřebuje více mrakodrapů, dvojnásobnou hustotu obyvatel, vnější okruh přes silně obydlené lokality...
Změny územního plánu jsou navrhovány i na čtrnáctce

Změny územního plánu jsou navrhovány i na čtrnáctce

V listopadu Rada městské části Prahy 14 předala ke schválení na magistrát návrhy tří podnětů na změnu územního plánu. První dva zahrnují rozsáhlé změny v západní části Černého Mostu v oblasti zvané Čihadla. Změnou na obytné či jinak urbanizované plochy tak hrozí městské části ztráta téměř šesti hektarů zeleně, nacházející se v ploše přírodního parku Klánovice – Čihadla. Rozsahem menší, svými důsledky ale stejně nebezpečný, je i třetí...
Zelení v Praze 14 odmítají nezákonné projednávání úprav územního plánu

Zelení v Praze 14 odmítají nezákonné projednávání úprav územního plánu

Magistrát narychlo  připravuje k projednání na Zastupitelstvu hl. města Prahy materiál, kterým má být zlegalizováno více než 160 úprav zejména výškových koeficientů, které za poslední tři roky schválila Rada HMP. Na území Prahy 14 se nacházejí tři projekty, u kterých došlo k uvedeným úpravám. Ani jedna z nich nebyla projednána  Zastupitelstvem městské části, kterému ze zákona přísluší právo...
Veřejné projednání záměru BYTOVÉ ZÁSTAVBY V UL. BRYKSOVA

Veřejné projednání záměru BYTOVÉ ZÁSTAVBY V UL. BRYKSOVA

Ve čtvrtek 27. 3. 2014 se v 18 hodin uskuteční Veřejné projednání záměru BYTOVÉ ZÁSTAVBY V ULICI BRYKSOVA. Na setkání budou přítomni zástupci MČ, hlavní architekt MČ, architekt Institutu plánování a rozvoje HMP a další odborníci, kteří budou připraveni zodpovědět Vaše dotazy! Místo konání: PLECHÁRNA, Bryksova 1002, Černý Most. Zdroj: www.praha14.cz
Veřejné projednání - "Využití stadionu Hloubětín"

Veřejné projednání – „Využití stadionu Hloubětín“

Městská část Praha 14 pořádá ve středu 26. 3. od 18 hodiny v ZŠ Šimanovská – Veřejné projednání k revitalizaci břehu Kyjského rybníka. Účast odborníků a zástupců vedení MČ zajištěna. Zdroj: www.praha14.cz
Veřejné projednání k revitalizaci břehu Kyjského rybníka

Veřejné projednání k revitalizaci břehu Kyjského rybníka

Městská část Praha 14 pořádá ve středu 26. 3. od 18 hodiny v ZŠ Šimanovská – Veřejné projednání k revitalizaci břehu Kyjského rybníka. Účast odborníků a zástupců vedení MČ zajištěna. Zdroj: www.praha14.cz  

Zmizí z parku Klánovice-Čihadla 6 hektarů zeleně?

Praha, 5. prosince 2013 Rada městské části Praha 14 předložila návrhy dvou podnětů na změnu územního plánu. První podnět zahrnuje rozsáhlé změny v západní části Černého Mostu v oblasti zvané Čihadla. Změnou na obytné či jinak urbanizované plochy tak hrozí městské části ztráta více než pěti hektarů zeleně, nacházející se v ploše přírodního parku Klánovice...
Zelení odmítají rozšíření Pražského okruhu.

Zelení odmítají rozšíření Pražského okruhu.

Zelení kritizují předkládaný návrh, ve kterém je  změna  zpracována bez potřebné  konkretizace, přitom výrazně zasahuje zvláště chráněná území. Její potřebnost není prokázána, neboť v územní dokumentaci není trasa okruhu stabilizována. Zastupitelstvo HMP na svém prosincovém zasedání obdrželo k projednání zadání více než čtyř desítek změn územního plánu. V tomto balíku celoměstsky významných změn IV je také rozšíření Pražského...
Zahuštěná Praha v České televizi

Zahuštěná Praha v České televizi

Již třetím rokem se připravuje pod vedením současného primátora hlavního města Prahy RNDr. Tomáše Hudečka nový územní plán, který vzniká pod názvem Metropolitní plán. Sledujte v neděli 1. prosince na ČT2 v 11:15. Strategický dokument rozvoje hlavního města s názvem „Metropolitní plán Duch plánu“ obsahuje 10 zásadních tezí k obrazu města. Pořad se bude věnovat...
2x územní plán

2x územní plán

Hlavním tématem se v posledních týdnech v Praze stal územní plán. Těsně po sobě totiž představitelé hlavního města přišli se dvěma důležitými dokumenty. V polovině března magistrát zveřejnil zadání ke zpracování nového Metropolitního plánu. Městské části i občané k němu mohli do poloviny dubna vznášet připomínky. Magistrát neudělal nic nad rámec povinností stanovených zákonem, takže se veřejné projednání nekonalo. Přitom...