Silniční okruh kolem Prahy (SOKP), neboli také Pražský okruh, který by naše město konečně ochránil před tranzitní dopravou včetně té mezinárodní, není stále dokončen. Přesněji jeho severní a východní část. Tato stavba může dosti zásadně ovlivnit život v Praze 14, a proto je třeba, aby jí občané věnovali příslušnou pozornost. Aktuálně totiž stále plánovači tlačí původní cca padesát let starý projekt, kdy naše město vypadalo z pohledu tehdejšího rozvoje úplně jinak. Reálně tak čtrnáctce hrozí, že místo, aby okruh vedl skutečně kolem Prahy, což má i ve svém názvu, tak skončí na Černém Mostě. Proto, aby bylo možné tuto variantu s ohledem na současné podmínky v tomto území vůbec realizovat, musí se přistoupit k ne úplně korektním krokům, o kterých se raději před občany příliš nemluví. V prvé řadě o skutečnost, že při posuzování dopadů na životní prostředí se pracuje s hlukovými limity pro staré stavby, tzv. stará hluková zátěž. Jinými slovy, díky tomu, že se část okruhu povede ve stopě současné východní spojky přes Černý Most, jedná se vlastně o rekonstrukci a obyvatelé okolních domů musí snést o 10 dB vyšší hlukovou zátěž, než kdyby se jednalo o „papírově“ novou stavbu. Další spornou věcí je zrušení napojení na okruh z našeho území. Aby se vyhovělo aktuálním normám, bude nutné zrušit napojení z Českobrodské ulice, ale dokonce i křižovatku s Chlumeckou ulicí. Zkráceně řečeno, lidé na Černém Mostě budou mít transevropskou komunikaci pod okny, ale nebudou ji moci přímo využívat tak, jak jsou doposud zvyklí. Oprašování tohoto zastaralého dopravního projektu neovlivnil ani fakt, že Nejvyšší soud vymazal tuto stavbu jak ze Zásad územního rozvoje (ZÚR) nejen v Praze, ale také ve Středočeském kraji. Zelení proto podporují další prověření východní varianty okruhu mimo zastavěná území, která je v souladu s územním plánem Středočeského kraje a urychlené zahájení stavby. Tato stavba podle předběžných odhadů odčerpá z rozpočtů o polovinu méně peněz, než stavba v původní problematické stopě. K východní variantě se v poslední době začíná přiklánět i část odborné veřejnosti, boj za smysluplný okruh mimo město není ztracen.

PETR HUKAL