• Navrhneme změnu územního plánu na pozemcích Broumarská sever- jih v oblastech určených k zástavbě na plochy pro zeleň a rekreaci.
  • Územní plán je věc veřejná – povedeme  k němu otevřený dialog o potřebách obyvatel, nové projekty prověříme veřejnou diskuzí s odborníky, nejenom architekty.
  • Zasadíme se o projednávání a připomínkování nového územního plánu Prahy včetně stanovení územních regulativů na jednání  zastupitelstva Prahy 14.
  • Nikdy nepodpoříme změny územního plánu, které přinášejí zvýšení zátěže a problémů pro městskou část a ze kterých zisk inkasují pouze developeři.
  • Zastavíme likvidaci orné půdy a zeleně ohrožené výstavbou dalších nákupních, zábavních a skladovacích center.
  • Využijeme všech zákonných prostředků v boji proti nové výstavbě bez současného řešení dopravní infrastruktury a občanské vybavenosti.
  • Zasadíme se o citlivou obnovu sídlišť.