alternativni-trasa-vychodni-casti-prazskeho-okruhu-4

Mnozí z vás, kteří bydlí na Černém Mostě, obdrželi v květnu do svých schránek pozvánku na besedu k dopravě, která se konala na Plechárně. Současně byl na letáku článek, ve kterém byly popsány některé problémy spojené s dostavbou okruhu v trase přes město. Jejich důsledky ponesou také obyvatelé Černého Mostu.

Autor tohoto článku požádal současně o jeho otištění ve Čtrnáctce. Osobně jsem o zamítnutí této žádosti nevěděla a článek jsem četla až na zmíněném letáku. Tuto iniciativu občanů vítám, neboť jako Zelení na čtrnáctce dlouhodobě upozorňujeme na problém vedení transevropské tranzitní dálnice přes Černý Most a další hustě obydlené městské části. Jsem přesvědčena, že diskuzi k tomuto tématu je třeba vést právě nyní, v souvislosti s projednáváním metropolitního plánu, který tento více než půl století starý projekt stále konzervuje ve stopě, v jaké byl zpracován, když na „čerňáku“ byla jahodová pole. Jako by se od té doby nic nezměnilo.

Každou chvíli se setkávám s hesly typu „Kamióny do města nepatří“, „Kamiony ven z Prahy“ apod. Přitom dostavba okruhu přivede na Černý Most další desetitisíce aut včetně kamionů. Znamená to, že Černý Most či Horní Počernice již k Praze nepatří, jejich obyvatelé snad nejsou Pražáci, kteří si stejně jako další zaslouží ochranu svého zdraví? Nebo autoři těchto hesel na tento fakt prostě kašlou? Jsme pro ně ti „zpovykaní“?

Jak jsem již uvedla, důsledky tohoto rozhodnutí ponesou naši obyvatelé. Ať již se jedná o znečištěný vzduch či hluk, který je v řadě míst nesnesitelný již dnes. Přitom řešení tohoto problému je. Začít okamžitě pracovat na odvedení tranzitní dopravy z města, aby okruh vedl skutečně kolem Prahy, jak to má v názvu. Nicméně k tomuto kroku se za celých deset let, co se problému okruhu věnuji, nikdo kompetentní neodhodlal.  Otázka zní PROČ?

Bohužel, na tuto otázku zatím dostávám pouze samé neuspokojivé odpovědi.

Ilona Picková, Zelení