• Zasadíme se o vyrovnaný rozpočet bez zadlužování, zajistíme, aby peníze získané prodejem obecního majetku nezáplatovaly díry v rozpočtu,  ale byly efektivně  investovány.
  • Zaměříme se na maximální využití peněz EU pro smysluplné projekty.
  • Budeme prohlubovat kontrolu hospodárnosti a kvality řízení školských zařízení a dalších příspěvkových organizací zřízených Prahou 14.
  • Odmítáme neuvážené rozprodávání obecního majetku, zasadíme se o jeho racionální využití, zejména pro oblast sociálního bydlení.
  • Zasadíme se o participativní rozpočet.
  • V rámci místní Agendy 21 podpoříme  nejen plánování, ale i realizace projektů s občany.