• Zasadíme se o omezení negativních vlivů dopravy (zejména exhalací, prašnosti a hlučnosti) na obyvatele Prahy 14. Usilujeme zejména o omezení tranzitní dopravy a vybudování protihlukových opatření v zatížených lokalitách.
  • Bojujeme proti prodeji pozemků Broumarská  sever- jih a změnám územního plánu na jejich zástavbu. Požadujeme veřejnou diskuzi o jejich dalším využití.
  • Požadujeme důsledný dohled na čistotu vody v Rokytce.
  • Podporujeme zachování zahrádkářských kolonií na území Prahy 14 a vzájemnou spolupráci. Pomůžeme najít vhodnou plochu pro vznik další komunitní zahrady.
  • Využijeme vodních zdrojů k zajištění přírodního koupaliště.
  • Navrhujeme zřízení „psí louky“ v plánovaném parku V Čeňku.
  • Požadujeme zpřístupnění zámeckého parku v Hostavicích široké veřejnosti.
  • Budeme důsledně dbát o ochranu biokoridorů.
  • Ve spolupráci s dotčenými institucemi budeme prosazovat rekonstrukci a odhlučnění železničních tratí Vysočany – Horní Počernice a Malešice – Běchovice.
  • Zaměříme se na hluk vycházející z malešické průmyslové oblasti a budeme prosazovat jeho omezení.
  • Rozšíříme sortiment tříděného odpadu