• Podpoříme rozvoj malého a středního podnikání na našem území především formou poradenské a konzultační činnosti.
  • Zasadíme se o realizaci podnikatelských projektů vedoucích k rozšíření občanské vybavenosti.
  • Podpoříme místní podnikatele v periodicích Prahy 14.
  • Zapojíme investory do aktivit vedoucích ke zlepšení prostředí v obci.
  • Volné prostory v majetku MČ nabídneme podnikatelům k aktivitám vedoucím ke zlepšení občanské vybavenosti.