Nyní plánovaný východní okruh na trase: D1 – Běchovice – Černý Most – Satalice přivádí již nyní transevropskou kamionovou dopravu do hustě obydlených a již dnes dopravně a emisně přetížených částí Prahy. Po zprovoznění další plánované části D1 – Běchovice dy se dále zhoršilo životní prostředí v několika městských částech a vedení okruhu by odporovalo evropským...