Bezpečnost

Osvětlení v podchodech a temných uličkách

Zavedeme osvětlení do problematických podchodů a do ulic, které v noci nejsou bezpečné. Temné podchody a tmavé ulice budou minulostí na Praze 14.

Podpora preventivních a adiktologických služeb

Zasadíme se o vybudování stálého místa pro preventivní a adiktologické služby, jejichž pracovníci se mimo jiné starají i o čisté a bezpečné veřejné prostory bez jehel.

Osvěta ohledně prevence užívání návykových látek a dalších formách rizikového chování na školách

Ve spolupráci se školskými zařízeními zorganizujeme přednášky ohledně prevence užívání návykových látek, projevů rasismu, rizikového chování na internetu a výskytu šikany ve všech jejích formách.

Zvýšení počtu nočních hlídek v rizikových oblastech

Navýšíme počet hlídek především v oblastech, kde v noci dochází k častému vloupání a vykrádání automobilů, sklepů a dalších prostor.

Úspěšná integrace lidí prchajících před válkou

Podpoříme programy na kvalitní začlenění osob prchajících před válkou, aby se nám tu spolu dobře žilo. Umožníme výuku českého jazyka pro zájemce zdarma, protože umět jazyk je začátek správné integrace.

Inovativní opatření pro omezení drobné kriminality, tj. kapsářství, vykrádání aut apod.

Ve spolupráci s Městskou policií a Policií ČR podpoříme inovativní a efektivní opatření vedoucí k omezení drobné pouliční kriminality, např. prostřednictvím asistentů prevence kriminality.

Asistenti veřejného pořádku pro konkrétní oblasti na městské části

Zavedeme institut asistentů veřejného pořádku, kteří budou mít na starost jednotlivé problematické lokality na Praze 14, kde budou hlídat jejich bezpečnost.

Dodržování vyhlášky o zákazu pití alkoholu na veřejnosti

Ve spolupráci s Městskou policií a Policií ČR zajistíme častější kontroly dodržování nového znění vyhlášky o zákazu pití alkoholu na veřejnosti, a to především v problematických lokalitách, jako jsou okolí stanice metra Černý Most a Hloubětín. 

Bezpečnost pro děti u základních a středních škol

Rozšíříme policejní kontrolu přechodů a celkového okolí základních a středních škol na Praze 14, a to především v ranních a odpoledních hodinách. Dále budeme také prosazovat zavedení inteligentních semaforů v těchto místech.

Legální graffiti plochy

Nadále budeme prosazovat uvolňování vhodných veřejných prostorů pro tvorbu moderního umění v podobě graffiti. Ukážeme, že graffiti nemusí být považované pouze za vandalismus, ale naopak může být ozdobou městské části.

Kurzy sebeobrany pro ohrožené skupiny

Rozšíříme možnosti kurzů sebeobrany pro ohrožené skupiny (děti, ženy, senioři) pořádané městskou částí, aby se každý, kdo o to bude mít zájem, mohl venku v noci cítit bezpečněji.