• Vyžadujeme průhledné nakládání s obecním majetkem.
 • Zajistíme veřejná projednání klíčových problémů.
 • Podporujeme štíhlý a efektivní úřednický aparát.
 • Budeme dbát na kvalifikaci a ochotu úředníků.
 • Provedeme personální audit vedoucí k optimalizaci kapacit pro výkon veřejné správy.
 • Prosadíme zveřejňování příjmů veřejných prostředků u všech volených zástupců.
 • Budeme se zasazovat o realizaci projektů v sociální oblasti, bezpečnosti a prevence kriminality.
 • Využijeme potenciálu webových stránek k přehlednější prezentaci úřadu.
 • Zlepšíme elektronickou komunikaci s občany prostřednictvím diskusního fóra a nových webových aplikací. Nově budeme zveřejňovat videozáznam z jednání zastupitelstva.
 • Prohloubíme spolupráci s magistrátem hl. m. Prahy.
 • Požadujeme zveřejňování hlasování rady i materiálů připravených pro její jednání a jednání zastupitelstva.
 • Podpoříme iniciativy zaměřené na sledování činnosti veřejné správy (watchdog, open date.)
 • Požadujeme důsledné zveřejňování zápisů z výborů a komisí do 7 dnů od jejich konání stejně jako interpelací zastupitelů a odpovědí na ně.
 • Nedovolíme utajování projednávaných materiálů veřejnosti i zastupitelům, co není ze zákona tajné, je veřejné.
 • Považujeme za nezbytné včasné zveřejňování informací  o investičních záměrech a smluv uzavřených městskou částí.
 • Budeme se opírat o názory komisí obsazených nezávislými odborníky.
 • Usilujeme o vyvození osobní zodpovědnosti.
 • Zasadíme se o kvalitní vyřizování podnětů a stížností občanů.
 • Budeme pokračovat v opatřeních vedoucích k ekologicky šetrnému úřadu.
 • Dáme přednost projektům šetrným k životnímu prostředí a vedoucím k minimalizaci sociální segregace.
 • Občanské spolky i občané jsou pro nás přirozenými partnery.
 • Podpoříme projekty na zateplení fasád veřejných budov.
 • Provedeme investice potřebné do údržby bytového fondu ve vlastnictví městské části.