V červenci schválil magistrátní výbor pro územní rozvoj materiály k aktualizaci Zásad územního rozvoje Prahy (tzv. ZUR), předložené primátorem Hudečkem. V září tak bude tento dokument předložen ke schválení Zastupitelstvu hlavního města. Pro naši městskou část jde o zásadní krok. V Zásadách je opět zakreslen pražský okruh v původní trase přes Černý Most. Přitom byl celý plánovaný úsek v minulosti zrušen rozhodnutím Nejvyššího správního soudu. Jedním z důvodů byl fakt, že nebyla posouzena žádná variantní trasa. Magistrát se k tomu ovšem postavil zcela typicky, zaujal pozici mrtvého brouka.

Již více než dva roky přitom předkládáme opakovaně návrh na posouzení tzv. regionální trasy, která posunuje tranzitní okruh mimo zastavěná území Prahy. Jde o variantu šetrnější nejen k životnímu prostředí, ale i k našim peněženkám. Vzhledem k tomu, že je technologicky výrazně méně náročná, je celkově levnější a dokonce financovatelná z peněz EU, což u naplánované trasy skrz město nepřichází v úvahu.

Magistrátní úředníci do aktualizace ZUR sice napsaly, že obě trasy porovnaly, ovšem faktické výsledky tohoto srovnání nikde nenaleznete. Není dokonce vůbec zřejmé, ve kterých parametrech byly trasy porovnávány. Z tohoto důvodu zásadně nesouhlasíme s dalším projektováním trasy okruhu skrz město. Odmítáme toto výrazné poškození místa, kde žijeme.

I nadále prosazujeme právo Pražanů na „rozumný okruh“.

ILONA PICKOVÁ