V listopadu Rada městské části Prahy 14 předala ke schválení na magistrát návrhy tří podnětů na změnu územního plánu. První dva zahrnují rozsáhlé změny v západní části Černého Mostu v oblasti zvané Čihadla. Změnou na obytné či jinak urbanizované plochy tak hrozí městské části ztráta téměř šesti hektarů zeleně, nacházející se v ploše přírodního parku Klánovice – Čihadla. Rozsahem menší, svými důsledky ale stejně nebezpečný, je i třetí podnět. Navrhuje změnu využití tří zelených ploch na březích Rokytky u jejího ústí do Kyjského rybníka na plochy zastavitelné. Přitom i tyto pozemky o celkové velikosti 6 600 m2 leží v oblasti přírodního parku a jsou součástí celoměstského systému zeleně. Pro Prahu 14 znamená tato zástavba na místě oblíbených rekreačních lokalit také výrazné zhoršení dopravní situace zejména v dnes již kritických oblastech. Tyto návrhy jsme odmítli při projednávání na Zastupitelstvu městské části, bez ohledu na naši účast v koaličním projektu, a nadále požadujeme důslednou ochranu cenných zelených ploch. Problém spatřujeme také v tom, že schvalování těchto významných kroků probíhá bez veřejné diskuze. Přitom z uskutečněných veřejných projednání jednoznačně vyplývá silná podpora pro ochranu zeleně.

Ilona Picková