Asi se všichni shodneme na tom, že jižní část městské části přiléhající k průmyslové oblasti, nepatří mezi nejhezčí místa. To se však může díky inciativě Zelených brzy změnit. Na pozemcích přiléhajících k ulici Objízdné, které jsou místně nazývány Horní Lada a jsou ve vlastnictví magistrátu, by mohly vzniknout nové plochy k trávení volného času.

Toto území je podle připravovaného metropolitního plánu určené k posílení rekreačního zázemí pro občany Prahy. Tato oblast by se tak stala zeleným přechodovým pásmem mezi průmyslovou oblastí a obytnou zástavbou Kyjí a Jahodnice a přirozeně by navázala na existující i plánovaná sportoviště na Jahodnici a zelenou plochu mezi železniční tratí a Českobrodskou ulicí.

Studie limit území prokázala široké možnosti využití těchto ploch pro rekreaci a vzniknout by zde mohla například inline dráha, odpočinkové plochy, dětská hřiště a zajímavé krajinné prvky.

Přesnější podobu nastíní nová ideová studie, která je dalším stupněm k realizaci toho záměru a Zelení Prahy 14 její zpracování prosazují.

Petr Hukal