Také se Vám někdy stává, že vám některá jinak zajímavá místa v Praze 14, ale i jinde, přijdou nehezká, vyvolávají ve Vás pocit napětí, ale nemůžete přijít na to proč? Může za to vizuální smog.

Tento termín se v posledních letech skloňuje čím dál více v souvislosti se snahou odborníků budovat přívětivý prostor jak ve městech, tak i mimo ně. Člověk, který se nachází v takovémto prostředí, přijímá podvědomě velké množství informací a vjemů, i když si to vlastně ani nepřipouští.

Typickým přispěvatelem vizuálního smogu je venkovní reklama. Billboardy lemující naše dálnice a silnice I. tříd mají naštěstí zmizet ještě tento rok, přesto se mezi našimi zákonodárci najdou tací, kteří mají choutky tento výdobytek, běžný v civilizovaných kulturách, zvrátit.

V našich městech však toto omezení bohužel zatím neplatí, a proto jsme zahlceni velkoplošnou reklamou ze všech stran. Dokonce i na takových místech, jako je okolí kyjského kostela nebo centrum Hloubětína. Jednou z mnoha věcí, které Zelení v Praze 14 již prosadili, je i významná regulace reklamních ploch, zejména billboardů na pozemcích městské části, abychom veřejný prostor alespoň částečně očistili, zpřehlednili, ochránili. Naší snahou je i průběžná revize a odstraňování dopravního značení, které se v některých místech jeví jako nadbytečné.

Průzkumy dokazují, že menší množství dopravních značek vede řidiče k větší pozornosti a zvyšuje bezpečnost na silnicích.

Až se takto za čas po Praze 14 projdete nebo projedete, bude se Vám zdát opět o trochu krásnější a nebudete vědět proč, vzpomeňte si na tento text.

Petr Hukal