Když bych se Vás zeptala, jak si představujete rozvoj naší městské části, asi bych dostala různé odpovědi. Někdo by chtěl více hřišť, jiný zase parků, někdo více služeb či lepší parkování.

V představách architektů, kteří zpracovávali Urbanistickou studii pro Prahu 14 je to především více domů. A to téměř ve všech lokalitách; Jahodnicí počínaje přes Hostavice a Kyje a Černým Mostem konče. Zástavbu zakreslili i na dnes významných zelených plochách např. podél Českobrodské, Broumarské, Vajgarské či Ocelkovy ulice. Největší „rozvoj“ je naplánován v oblasti Hutí, kde by mělo vzniknout nové bydlení až pro 10 tisíc lidí.

Materiál, který byl předložen na červnovém zastupitelstvu měl odpovědět na to, co by takováto výstavba pro městskou část znamenala. Nic takového jsem se v něm ale nedočetla. Pouze to, kde by se mělo stavět a které křižovatky bude třeba upravit. Pak ještě to, že zbytky zeleně budou parkově upraveny. Nedozvěděla jsem se, s jakým nárůstem dopravy musíme počítat. Kolik potřebných míst ve školkách a školách si tato výstavba vyžádá? Jaké další služby budou potřeba? Nedozvěděla jsem se odpovědi na žádné tyto důležité otázky.  Přesto má být studie využita jako základní podklad pro zpracování Metropolitního plánu a další koncepční dokumenty. Pokud by se tak stalo, pak už nám nezbývá než doufat, že alespoň jejich zpracovatelé budou mít trochu rozumu a tyto podklady bez rozmyslu nepřekreslí.

Naším požadavkem nadále zůstává, aby takovéto zásadní dokumenty prošly širokou veřejnou diskuzí. Věřím, že náš návrh na zveřejnění této studie bude vyslyšen a všichni se s ní budete před odeslání na magistrát moci seznámit a vyjádřit k ní svůj názor a připomínky.

Napište mi na ilona.pickova@zeleni.cz, jak si další rozvoj Prahy 14 představujete Vy.

ILONA PICKOVÁ