Magistrát narychlo  připravuje k projednání na Zastupitelstvu hl. města Prahy materiál, kterým má být zlegalizováno více než 160 úprav zejména výškových koeficientů, které za poslední tři roky schválila Rada HMP. Na území Prahy 14 se nacházejí tři projekty, u kterých došlo k uvedeným úpravám. Ani jedna z nich nebyla projednána  Zastupitelstvem městské části, kterému ze zákona přísluší právo se k těmto věcem vyjadřovat. Z tohoto důvodu požadujeme, aby materiál bez stanoviska Zastupitelstva městské části nebyl vůbec předkládán.

 Jedná se o soubor úprav, které znamenají vyšší stavby a větší podlažní plochu, než povoluje platný územní plán. To samozřejmě znamená větší zisk pro stavebníka, pro místní obyvatele je to pak především vyšší zátěž a snížení kvality života. Rada HMP zjevně reaguje na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu z konce minulého roku, který úpravy označil za nezákonné. Pražští zastupitelé by měli tento nelegální postup zpětně posvětit.

ilona-testovka

„Tento případ je názornou ukázkou toho, že často jsou v rámci pražského územního plánování obcházena zastupitelstva a jejich zákonné právo vyjadřovat se k územně plánovací dokumentaci,“ uvádí zastupitelka Prahy 14 Ilona Picková. „Již dlouhodobě usilujeme o to, aby se tyto záležitosti projednávaly jak se širokou veřejností, tak na Zastupitelstvu naší městské části,“ doplňuje Picková.

Kontakt:

Ilona Picková, zastupitelka MČ Praha 14, 603 711 367