Od loňského roku připravovala městská část dokument, který má ve výhledu do roku 2025 určit základní směry vývoje území. Na zpracování tohoto Strategického plánu se podíleli jak pracovníci úřadu, tak vedení radnice i zástupci odborné veřejnosti.
Nyní probíhá další, velmi důležitá etapa, ve které máte možnost se k tomuto návrhu vyjádřit vy, občané. Od 8. do 18. září můžete navštívit některé z veřejných projednání, která jsou připravena v jednotlivých lokalitách. Využijte tuto možnost a neváhejte uplatnit své názory a připomínky. Jako podklady byly zpracovány dílčí dokumenty, např. Analýza kvality života
a potřeb obyvatel Prahy 14, Demografická studie či generel dopravy. Strategický plán pak řeší pět klíčových oblastí:

1. Územní rozvoj
2. Sociální a zdravotní péče a bydlení
3. Školství, sport a kultura
4. Ekonomika a podnikání
5. Doprava a životní prostředí

V těchto kapitolách jsou pak stanoveny konkrétní cíle, které mají být v následujících letech realizovány. Současně je připraven Akční plán, ve kterém jsou rozpracovány jednotlivé aktivity, pomocí kterých by se měly v příštích dvou letech jednotlivé cíle naplňovat. K tomu byl sestaven také finanční rámec, který je nezbytnou součástí pro přípravu rozpočtů v následujících letech. Přehled veřejných projednání, vždy od 17:30 do 19:30

8. 9. Hloubětín (Hloubětínské náměstí)
9. 9. Černý Most II (prostor u metra ČM)
10. 9. Kyje (u kostela sv. Bartoloměje)
11. 9. Hutě (fotbalové hřiště Splavná)
15. 9. Jahodnice + Hostavice
(hřiště Jahodnice – Skanska)
17. 9. Lehovec (psí louka v Kukelské ulici)
18. 9. Černý Most I (Centrální park)