Hutě porostou – ale jak moc?

 

Téma další výstavby na Hutích je velmi živé. Diskutovalo se o něm jak na lokálním fóru ve Splavné, tak u metra Rajská zahrada při veřejném projednání Metropolitního plánu

Rozvoj Hutí mělo na programu také červnové jednání zastupitelstva. Schváleno bylo celkem 10 připomínek k Metropolitnímu plánu. Hned ta první se týkala Hutí a byla označena za zásadní. Je v ní požadováno zpracování studie, která se stane podkladem pro další rozvoj území.

To není, dle mého, špatně.  Problém spatřuji ve zdůvodnění a také v dalších požadavcích, které jsou součástí připomínky. Ta byla poměrně rozsáhle rozepsaná a nemám zde dostatek prostoru, abych ji celou ocitovala. Uvedu tedy alespoň dva zásadní body, se kterými nemohu souhlasit.

Hutě, místo pro život 

V textu připomínky je uvedeno, že městská část nesouhlasí s rozsáhlým vymezením nezastavitelných rekreačních ploch v okrajových částech na východě od Satalic až po Pražský zlom v západní části. Dále požaduje jejich přeřazení do zastavitelných ploch s obytným využitím.

V reálu tato připomínka znamená více než zdvojnásobení zastavitelné plochy, kterou by umožnil metropolitní plán. A to vše na úkor zeleně a ploch, které by i nadále mohly sloužit odpočinku a rekreaci. Ušetřeny nejsou ani zahrádkářské osady.

Praha 14 zelená…?

Na Hutích by tak vzniklo město se stejným počtem obyvatel jako má třeba Litomyšl nebo Čáslav. To je pro mne zcela nepřijatelné a hlasovala jsem proti. Můj hlas byl ovšem jediný. Ostatní zastupitelé napříč politickými stranami tento návrh podpořili. Přitom již Metropolitní plán navrhuje výstavbu v místech, kde je v současnosti nezastavitelná zeleň. To by dle mého mělo být předmětem připomínky ve prospěch zachování zeleně. Situace je ovšem nyní zcela opačná.

Znění všech schválených připomínek včetně grafických podkladů naleznete na http://praha14.zeleni.cz  Připomínky_Hutě 

Napište nám, jak to vidíte vy na praha14@zeleni.cz

Ilona Picková, Zelení