Nedávno se mi do ruky dostala mapa naší obce z 19. století. Kromě fantasticky poněmčených českých názvů, kdy české názvy s háčky a čárkami dostaly německé koncovky, jsem objevil i jinou zajímavost. Na mapách totiž byly zakresleny i cesty, cestičky a pěšiny jako spojnice obcí zakreslených v tehdejším katastrálním plánu. Dá se zjistit, že některé z těchto cestiček a pěšinek existují a fungují dodnes.

V současné době se objevují snahy po zlepšení podmínek cykloturistiky a objevují se nové cyklostezky jako spojnice mezi obcemi nebo objekty. Chůze, jako způsob dopravy není stále respektována. A tak jsme občas svědky toho, jak nám prakticky před očima mizí cesty staré několik století. Smutným příkladem tohoto procesu byla devastace pěšiny mezi Jiráskovou čtvrtí a Hostavicemi. V rámci modernizace železničního koridoru byl upraven i podchod pod tratí, ale současně byla rozkopána přístupová stezka k tomuto podchodu.

Velmi oceňuji, že Zelení na naší radnici neváhali a začali s přípravou projektové dokumentace na tento důležitý koridor pro pěší. Další průchody se podařilo zachránit v rámci projektu rekonstrukce železniční trasy z Vysočan.

Osobně bych ocenil i vytvoření mapky s cestičkami, po kterých by mohli chodit občané na procházku.

Třeba by se hodily na nedělní procházky s vědomím, že se po takové cestě chodí už 100 nebo 200 let.

Vratislav Štěpař