Územní plán
Veřejné projednání k revitalizaci břehu Kyjského rybníka

Veřejné projednání k revitalizaci břehu Kyjského rybníka

Městská část Praha 14 pořádá ve středu 26. 3. od 18 hodiny v ZŠ Šimanovská – Veřejné projednání k revitalizaci břehu Kyjského rybníka. Účast odborníků a zástupců vedení MČ zajištěna. Zdroj: www.praha14.cz  

Zmizí z parku Klánovice-Čihadla 6 hektarů zeleně?

Praha, 5. prosince 2013 Rada městské části Praha 14 předložila návrhy dvou podnětů na změnu územního plánu. První podnět zahrnuje rozsáhlé změny v západní části Černého Mostu v oblasti zvané Čihadla. Změnou na obytné či jinak urbanizované plochy tak hrozí městské části ztráta více než pěti hektarů zeleně, nacházející se v ploše přírodního parku Klánovice...
Zelení odmítají rozšíření Pražského okruhu.

Zelení odmítají rozšíření Pražského okruhu.

Zelení kritizují předkládaný návrh, ve kterém je  změna  zpracována bez potřebné  konkretizace, přitom výrazně zasahuje zvláště chráněná území. Její potřebnost není prokázána, neboť v územní dokumentaci není trasa okruhu stabilizována. Zastupitelstvo HMP na svém prosincovém zasedání obdrželo k projednání zadání více než čtyř desítek změn územního plánu. V tomto balíku celoměstsky významných změn IV je také rozšíření Pražského...
Zahuštěná Praha v České televizi

Zahuštěná Praha v České televizi

Již třetím rokem se připravuje pod vedením současného primátora hlavního města Prahy RNDr. Tomáše Hudečka nový územní plán, který vzniká pod názvem Metropolitní plán. Sledujte v neděli 1. prosince na ČT2 v 11:15. Strategický dokument rozvoje hlavního města s názvem „Metropolitní plán Duch plánu“ obsahuje 10 zásadních tezí k obrazu města. Pořad se bude věnovat...
2x územní plán

2x územní plán

Hlavním tématem se v posledních týdnech v Praze stal územní plán. Těsně po sobě totiž představitelé hlavního města přišli se dvěma důležitými dokumenty. V polovině března magistrát zveřejnil zadání ke zpracování nového Metropolitního plánu. Městské části i občané k němu mohli do poloviny dubna vznášet připomínky. Magistrát neudělal nic nad rámec povinností stanovených zákonem, takže se veřejné projednání nekonalo. Přitom...