Jak jsme vás již dříve informovali, připravuje pražský magistrát nový územní plán, tzv. metropolitní. Naše městská část k problematice územního plánování přistoupila aktivně, což je jistě chvályhodné. Ovšem výsledky ročního snažení již takto kladně hodnotit nemohu. A nejsem sama. V červnu byl na jednání Zastupitelstva městské části předložen ke schválení dokument Urbanistická ověřovací studie MČ Praha 14. Ten byl posléze z programu stažen, protože pro něj nebyla nalezena širší podpora. Naštěstí. Kromě jiného jsou v něm vytýčeny plochy, které by měly v příštích patnácti letech sloužit k nové výstavbě. Jsou zde označeny jako rozvojové.

Nemám problém některé z nich podpořit, např. stávající areál Laktosu. S většinou z nich ale problém mám. Jde zejména o masivní výstavbu v jižní části Černého Mostu, kde jsem změny územního plánu již v minulosti odmítla. Stejně tak se jedná o poslední volné místo u Kyjského rybníka či pás podél ulice Broumarská. Největší „rozvoj“ je ovšem plánován na Hutích. Co mne nejvíce trápí je skutečnost, že v těchto případech jde o výraznou změnu stávajících ploch zeleně. A to dokonce v místech, kde byly zeleň v poslední době za značné částky revitalizována, jako např. v pásu mezi ulicí Českobrodská a železniční tratí v Kyjích. Přes opakované dotazy jsem se stále nedozvěděla, o jaký úbytek zelených ploch se v tomto plánu jedná. Budu se tedy ptát dále. A stejně tak nepřestanu v boji za jejich zachování.

ILONA PICKOVÁ