strom_velkyAgentura Koniklec, o. s. ve spolupráci s provozovatelem stránek www.prazskestromy.cz a volným sdružením pražských ekoporaden www.ekoporadnypraha.cz uspořádala 26.11.2013 v prostorách magistrátu seminář, který představil zbrusu novou Databázi významných stromů Prahy.

Seminář byl věnován vyhledávání, evidenci, označování a propagaci významných stromů rostoucích v intravilánu města (obce) a v blízkém okolí. Účastníci se seznámili se způsoby vyhledávání a ochrany cenných dřevin, konkrétními příklady označení a evidence pozoruhodných stromů a zároveň ve stručnosti i s péčí o ně. Součástí programu byly také tipy na vhodné příležitosti k výsadbám stromů či rady na aktivní zapojení dětí a mládeže při školních nebo volnočasových aktivitách.

U příležitosti semináře byla vydána skládačka „Významné stromy kolem nás“ – elektronická podoba ke stažení.

Významné stromy

V hlavním městě Praze nejsou pozoruhodné jen stromy památné, ale rostou zde tisíce dalších zasluhující si rovněž respekt a ochranu. Jsou to významné stromy připomínající důležité mezníky naší historie, jsou to krajinné dominanty, stromy mohutného vzrůstu či hodnotné exotické dřeviny.

Pojďme si tedy i tyto stromy ukázat, instalujme u nich vhodné označení informující o jejich významu, upravme jejich okolí k jejich zdárnému životu a chraňme je před pokácením a nežádoucími vlivy.

Pojďme navštívit další zajímavé skvosty našeho města. Inspirujme další regiony a uchovejme si tím naše národní dědictví. 

Co je to významný strom?

Za významný strom bývá chápán takový strom, jehož význam byl uznán určitou institucí (např. úřad, kartofrafické instituce, správy lesů).

Významnost může být chápána i v souvislosti s důležitou událostí vážící se ke stromu či poselstvím určité historické skutečnosti nebo místa, na němž strom roste. 

Blíže viz
Databáze významných stromů Prahy
http://www.prazskestromy.cz/index.php?a=30