Web prazskestromy.cz vyhlašuje od 1.12.2013 do 13.4.2014 soutěž „Objevme významné stromy“, která má rozšířit databázi významných stromů Prahy, která je na webu www.prazskestromy.cz. Soutěží se o 20 hodnotných knih.

Ideálními adepty pro rozšíření databáze jsou stromy, které jsou propojeny s nějakou historickou událostí, nebo byly vysazeny při zvláštní příležitosti. Při hledání může pomoci webová stránka Významné stromy kolem nás. Obsahuje mimo jiné doporučený postup jak je vyhledávat a ukazuje také, jak je možné stromy označit nebo ochránit před poškozením. Pozoruhodný strom lze najít i na procházce, a pak se o něm pokusit zjistit více v dostupné literatuře. Pátrat lze i v knihovnách, kronikách nebo u pamětníků.

 

Co je to významný strom?

Za významný strom bývá chápán takový strom, jehož význam byl uznán určitou institucí (např. úřad, kartofrafické instituce, správy lesů).

Významnost může být chápána i v souvislosti s důležitou událostí vážící se ke stromu či poselstvím určité historické skutečnosti nebo místa, na němž strom roste.

Blíže viz

Soutěž – Objevme významné stromy
http://www.prazskestromy.cz/index.php?p=21

Databáze významných stromů Prahy
http://www.prazskestromy.cz/index.php?a=30