Blížíme se k závěru roku a já si proto dovolím malé ohlédnutí. Vzhledem k vyměřenému prostoru se nemohu věnovat více oblastem života na naší čtrnáctce, proto jsem si pro hodnocení, co nám poslední měsíce přinesly, vybrala pouze jednu. A tou je doprava.

Začnu dnes smutně. Zbytečnou ztrátou lidského života. Stalo se to jednoho listopadového rána na přechodu mezi Jahodnicí a Laktosem. Na problematiku tohoto přechodu upozorňujeme již dlouho. Je velmi dlouhý – prochází přes záliv autobusové zastávky a odbočovací pruh k arealu Coca-coly. Přitom není ani osvětlen. A navíc řidič jedoucí od města je oslněn plochou bazaru s dodávkami.
Ovšem návrh na bezpečnou úpravu tohoto místa existuje. Vznikl již v roce 2008, když jsem s dětmi pracovala na projektu Bezpečné cesty do škol a toto místo bylo vybráno jako jedno z nejkritičtějších. Také na jednáních komise dopravy byl opakované vznášen požadavek na řešení. Největším problémem je zde skutečnost, že komunikace je ve správě magistrátu. A ten zatím na výzvy úřadu nereagoval. A tak se ptám, zda muselo dojít až k této nehodě, aby se magistrát rozhoupal a začal situaci řešit? Nebo se musí stát ještě něco hrozného?

Znepříjemnění našeho života – naštěstí bez fatálních důsledků – přineslo několik významných rekonstrukcí. Mám na mysli zejména částečnou uzávěru křižovatky Poděbradská x Průmyslová v souvislosti s rekonstrukcí tramvajové tratě a rekonstrukci spojenou se zúžením štěrboholské radiály. První zmíněná akce již naštěstí skončila, druhá bude ukončena v první polovině prosince. Tyto úpravy způsobily dopravní kolaps v Kyjích a na Černém Mostě. Na Broumarské i na Hutích stály po celý den kolony aut, běžně docházelo k porušování pravidel a nerespektování dopravního značení přes protisměrnou jízdu v jednosměrkách až třeba k vjezdu nákladních aut tam, kde mají jasný zákaz. Jednu z možností, jak čelit těmto situacím, spatřuji ve zklidnění Broumarské, které by vedlo k omezení tranzitu. Ale je nezbytné si konečně uvědomit, že Praha 14 je dopravně přetížená a důsledně razit postoj za se co největší odklonění dopravy mimo naše zastavěná území. V této souvislosti také apeluji na nebezpečí ohledně zahušťování zástavby a vytváření nových cílů, jako jsou různá obchodní centra apod. Dalším prostředkem ke zlepšení je také posílení vlivu městské policie, po kterém dlouhodobě voláme.

Na závěr roku pro nás magistrát připravil ještě jeden dáreček a tím je aktualizace Zásad územního rozvoje (ZÚR). Z tohoto dokumentu Nejvyšší správní soud před několika lety vymazal Silniční okruh vedený v těsné blízkosti Černého Mostu a dalších obydlených lokalit. Výsledkem dvouleté práce Magistrátu je okruh opět na stejném místě, tedy skrz Prahu. Návrh trasy okolo Prahy (tzv. Regionální) nebyl přitom rovnocenně posouzen.

K zamyšlení je zejména Hluková i rozptylová studie k Aktualizaci ZÚR, které byly vypracovány pro stav v roce 2020. Výmluvné je, že stav bez okruhu i stav s okruhem vyšly téměř srovnatelně, což znamená, že okruh Prahou v konečném důsledku neuleví Pražanům ani od smogu, ani od hluku či od přetížených komunikací. Je to jasné, po přivedení dalších 40 ti tisíc aut mezi domy nepomohou sebelepší opatření. A tak jediná, komu se opět o něco „uleví“, bude zřejmě zase státní pokladna. Pro to, aby mohl pod našimi okny frčet tranzit, budeme ještě k tomu nuceni obětovat klíčovou křižovatku s ulicí Chlumecká, což bude mít zásadní negativní dopad pro napojení městské části na okruh a přinese další dopravní zátěž pro místní lokality.

Ze všech těchto důvodů se zelení v Praze 14 odmítají smířit s nesmyslným protlačováním tranzitního okruhu skrze město.

Všechny, kteří zaujímají podobné stanovisko, upozorňuji na termín veřejného projednání návrhu Aktualizace ZUR Praha, které se bude konat na magistrátu 11.12. 2013. Stanoviska, námitky a připomínky k návrhu lze podávat do 18. 12. 2013.
A něco pozitivního na závěr. Konečně došlo na rekonstrukci dvou zatížených křižovatek – Rožmberská x Českobrodská a Cíglerova x Broumarská. Do projektů se nám podařilo doplnit opatření pro cyklisty. Na Českobrodské byly bezbariérově upraveny přechody pro chodce a vznikly nové cyklopřejezdy. Na Broumarské kromě jiného také vznikne cyklopřejezd, který usnadní napojení na již zprovozněnou cyklotrasu do Satalic i na právě projektovanou trasu A 26, kterou se přes Hloubětín budete moci projet až do centra.

Krásné svátky plné pohody a laskavosti Vám všem za Stranu zelených přeje Ilona Picková