Zelení v Praze 14 navrhují komplexní adaptační opatření které by měly zmírnit vliv klimatické změny v naší městské části. Myslíme si, že opatření které navrhujeme jsou možná, proto můžete k většině bodů nalézt odkazy že to jde, jen se musí chtít!

 1. Nakupovat zelenou elektrickou energii, Osadit solárními panely střechy základních škol a veřejných institucí, získávání energie, ohřev vody.
 • V dnešní době je velmi důležité odebírat čisté zdroje energie, jako Zelení bychom chtěli prosadit čisté zdroje energie, na trhu lze najít několik poskytovatelů čisté energie
 • Solární panely mohou dnes snížit závislost na odebírání el. energie nebo jsou dobře využitelné při ohřevu vody, tím pádem šetří i pokladnu městské části.2) Biohospodářství, třídění komunitní odpadu

 • Biohospodářství snižuje spalování bio odpadu ve spalovnách, navrhujeme vytvořit systém biohospodářství. V současné době testuje tento systém Praha 6 a v jednání jsou i jiné městské části.
 • Podporovat komunitní zahrady a kompostování ve městě. Komunitní kompostér by mohl být součástí odpadového systému
 • Třídění kovového odpadu je celopražský problém, zpravidla je nadlidský úkon najít popelnici na kovový odpad, změna je možná, stačí ji jen přidat k ostatním tříděným popelnicím.

Odkaz naleznete je zde:3) Ve školních jídelnách zvýšit podíl rostlinné stravy.

 • Navrhujeme větší podíl vegetariánských jídel a pestřejší výběr ovoce pro žáky a studenty. Snižování podílu živočišné stravy pomůže snižování produkce emisí. Nechceme nikoho do ničeho nutit, chceme nabídnout volbu!
 • Tento požadavek vzešel od rodičů dětí z Prahy 14


4) Nové stromy v ulicích, nezanedbávat údržbu – zalévat stromy efektivně.

 • Výsadba nových stromů v ulicích pomůže zchladit okolní prostředí.
 • Sázet stromy nestačí, je nutné pečovat o ty stávající.

Odkazy neleznete zde:
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/sucho-2019-v-cr-teplota-v-praze-pocasi-praha-klima-klimaticka-zmena-v-cr_1907260700_ako


http://www.enviweb.cz/1139955) Požadovat aktualizaci Pražských stavebních předpisů.6) Dotaci na zelené střechy a zachytávání dešťové vody. Při rekonstrukcích chodníků dbát na to, aby se voda v maximální míře vsakovala přirozeně.

 • V mnoha městech či obcích fungují dotační programy na podporu osazování střech zelení, zaveďme je také!
 • Zachycení dešťové vody sníží spotřebu energie, program dešťovka poskytuje mnoho měst, proč ne Praha 14!
 • Dbát při rekonstrukcích chodníků na to aby se voda vsakovala přirozeně! Nikoli aby stékala do kanálů bez průsaku do půdy!

Podmínky udělení dotací na dešťovku:

Opava:

Hradec Králové:7) Osazovat stěny budov zelení, které vlastní městská část.

 • Zazelenění střech  je v dnešní době běžná praxe v mnoha městech a to nejenom na úrovni domů ve vlastnictví občanů, ale i u veřejných institucí. Na naší městské části bychom mohli ozelenit radnici školy či komunitní centra!

Odkazy naleznete:


https://www.praha1.cz/dotacni-program-pro-oblast-zivotniho-prostredi/

https://ekodotace.brno.cz/dotace/zelen-strecham/

https://www.dtest.cz/clanek-7821/zelene-strechy-a-fasady?fbclid=IwAR3zZeA3k0wT9I2bqVZCIdANxqAo7Gydr6zHhOgzInHJxVQVun2Fl6WfbCQ


8) Podpora ekologické dopravy, nasazení autobusů na hybridní pohon a vlaků na vodíkový pohon.

 • Mnoho zemí Evropy používá elektrické a hybridní vozidla v MHD. Novým trendem je využívání vozidel na vodíkový pohon nejen na železnici, ale i na silnici. S tím také souvisí posílení MHD na napojení kolejové dopravy.

Odkazy naleznete:
https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/praha-testuje-hybridni-autobusy-podivejte-se-na-stroje-ktere/r~6a52be76ac6711e9a305ac1f6b220ee8/


https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/praha-testuje-hybridni-autobusy-podivejte-se-na-stroje-ktere/r~6a52be76ac6711e9a305ac1f6b220ee8/


https://www.idnes.cz/brno/zpravy/autobusy-plyn-odpadni-voda-hladik-dopravni-podnik-cisticka-bioplyn.A200201_530452_brno-zpravy_mls?Pravidla pro zeleň: Pro péči o travní porosty navrhujeme :

 1. Dodržovat doporučení magistrátu pro sečení trávy.
 2. Nesekat během sucha, a když je vedro.
 3. Sekat trávu na vyšší výšku.
 4. Obzvláště louky sekat pásově, aby hmyz měl kam přelézt a přežil.
 5. Upravit smlouvy s dodavateli, aby sekali, když je to potřeba a ne proto, že jim to předepisuje smlouva. Zrušit nevýhodné smlouvy pro MČ Praha 14.
 6. Zejména na sídlištích mějme trávníky jen na části plochy, zbytek osaďme kvetoucími loukami.
 7. Vysazujme místní adaptované druhy, ne univerzální travní směsi.
 8. Informujme občany, ať vědí, proč je někde tráva vysoká.
 9. Spolupracujme s ostatními vlastníky pozemků při sečení trávy.