Minulý rok jsme vás informovali přes náš Facebook, Instagram či web o katastrofálním sekání travnatých ploch v naší městské části. Sbírali jsme podněty od občanů z celé městské části a snažili jsme se pomoci při vyjednávání s radnicí. Také jsme vám slíbili, že se budeme snažit, aby to tak nezůstalo. V letošním roce bychom chtěli vyjednat konkrétní změny v této oblasti.

Není plocha jako plocha

Každá travnatá plocha má svého správce, který se o ní stará a má za ní právní odpovědnost. Snažili jsme se proto vybrat plochy, které městská část obhospodařuje a je jejich správcem.

Druhým měřítkem je funkčnost plochy. Nechtěli jsme vybírat úzké pásy trávníku u silnice, což neznamená, že by nebyly důležité, ale například velký pás zeleně bude jistě pro naše občany lepší než úzký pás u cesty.

Jako neméně důležité chápeme to, že ne všichni sdílí myšlenky mít vedle svého domu travnatou plochu v podobě louky, Nechceme proto nikomu nic vnucovat, ale hledat kompromisy, díky kterým dojdeme alespoň k částečné shodě.

Jak na to?

Správně posečená plocha ovšem ve městě snižuje tepelné ostrovy a zvyšuje vlhkost, což horkých v letních měsících ocení především senioři a děti, na něž je v takových dnech kladena zvýšená zátěž. A nejen oni, ale všichni obyvatelé města, jelikož dojde k snížení celkové teploty. Příkladů je více než dost: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/cesti-vedci-bori-myty-o-prehratych-mestech-zelen-a-bila-barv/r~7e2e481ca25211e9b7740cc47ab5f122/.

Přesně takto posekaná tráva může sloužit za příklad tepelného ostrova

Jako Zelení jsme rádi, že Magistrát hl. m. Prahy vydal metodické pokyny, které jsou určeny především městským částem při sečení travnatých ploch. Odkaz naleznete zde:  https://www.praha.eu/file/2928670/Priloha_TZ__Metodicke_doporuceni.pdf.

O těchto opatření jsme vás informovali v článku, ve kterém mimo jiné přicházíme také s návrhy ke klimatické změně. Zmíněný článek naleznete zde:  http://praha14.zeleni.cz/klimaticka-plan-pro-prahu-14/

Řešení

V minulém roce jsme vedli skrze našeho předsedu Mgr. Jiřího Pilipa jednání s radní pro životní prostředí Mgr. Irenou Kolmanovou a jsme rádi, že se radnice postavila k tomuto záměru čelem. 

Domluvili jsme se, že vybereme několik ploch, na kterých bychom zkusili uplatnit doporučení magistrátu pro sekání travnatých ploch. Tento seznam jsme jí předali v minulém týdnu.

Paní Kolmanová nás upozornila, že není snadné ze dne na den změnit sekání travnatých ploch, ale ujistila nás, že se nám v této problematice bude snažit vyjít vstříc.

Vybrali jsme několik ploch. Na první stojí prodejna NH car, tato zelená plocha je ohraničena z jižní strany Sklenskou, ze západní Vajgarskou, z východní Broumarskou a ze severní křižovatkou Cíglerova – Broumarská.

Pozemek z pohledu od křižovatky Cíglerova -Broumarská

Druhým pozemkem je vnitroblok ulic Bouřilova a Trytlova na Černém Mostě a třetím je oblast u ZŠ Mochovská a Zelenečská. Poslední jmenovaná oblast je nejrozsáhlejší, jelikož zasahuje od školy až k obytným domům s travnatými plochami v Zelenečské! 

Zvládneme to!


Chápeme, že věci nejdou změnit mávnutím kouzelné hůlky, na druhou stranu sázíme na oboustrannou spolupráci při řešení palčivých otázek a doufáme, že sekání travnatých ploch dotáhneme do zdárného konce.

Držme si palce! Za Zelené Prahy 14 předseda ZO Praha 14

Mgr. Jiří Pilip