Praha, 5. prosince 2013

Rada městské části Praha 14 předložila návrhy dvou podnětů na změnu územního plánu. První podnět zahrnuje rozsáhlé změny v západní části Černého Mostu v oblasti zvané Čihadla. Změnou na obytné či jinak urbanizované plochy tak hrozí městské části ztráta více než pěti hektarů zeleně, nacházející se v ploše přírodního parku Klánovice – Čihadla. Rozsahem menší, svými důsledky ale stejně nebezpečný je i druhý podnět. Navrhuje změnu využití tří zelených ploch na březích Rokytky u jejího ústí do Kyjského rybníka na plochy zastavitelné. Přitom i tyto pozemky o celkové velikosti 6 600m2 leží v oblasti přírodního parku a jsou součástí celoměstského systému zeleně. Strana zelených odmítá tyto návrhy a požaduje důslednou ochranu cenných zelených ploch.

„Rada předložila takové návrhy v oblasti Čihadel, které jednoznačně zhodnotí pozemky investora. Přitom městské části přinese nová zástavba na místě oblíbených rekreačních ploch pouze další zatížení zejména v v již dnes kritických oblastech dopravy a znečištění ovzduší. Dramatický úbytek zeleně v rozsahu 5-ti a čtvrt hektaru tato negativa jen znásobuje. Takovéto razantní zásahy do krajiny jsou pro nás nepřijatelné,“ kritizuje návrhy zastupitelka za Stranu zelených Ilona Picková. „K tomu Rada v tichosti doporučila v těsné blízkosti ještě další změnu v celoměstském systému zeleně ve prospěch jiného developera. Přitom ani o této lokalitě, ani o pozemcích u Kyjského rybníka neproběhla žádná veřejná diskuze k problematice jejich využití,“ dodává Picková.

Kontakt:
Ilona Picková, 603 711 367