Zelení kritizují nečinnost magistrátu při řešení nebezpečného přechodu pro chodce na Jahodnici.

Přechod pro chodce přes Českobrodskou ulici v blízkosti zastávky autobusové zastávky Sídliště Jahodnice, je již dlouhá léta ožehavým problémem. Původní železná lávka pro pěší, byla z důvodu havarijního stavu již dlouho uzavřena, a poté stržena a následně nahrazena novým přechodem pro chodce. Ten se však vzhledem ke svému nevhodnému umístění a stavebnímu provedení, které neodpovídá současným normám, se stal jedním z nejnebezpečnějších míst na Praze 14. Přechod je totiž velmi dlouhý, prochází přes autobusový záliv a připojovací pruh k přilehlému areálu a není adekvátním způsobem přisvětlen. Projíždějící řidiči tak vidí chodce na poslední chvíli a vzhledem k častému nedodržovaní povolené rychlosti v tomto úseku vše končí střetem vozidla s chodcem. V listopadu roku 2013 si tento přechod připsal na vrub bohužel i daň nejvyšší.

Nebezpečnost tohoto frekventovaného přechodu, který spojuje přilehlé sídliště Jahodnice se zastávkou autobusu MHD bylo projednáváno na dopravní komisi již několikrát. I přes urgence tohoto problému není zatím ze strany Magistrátu přislíbeno řešení tohoto nebezpečného místa, říká Petr Hukal, předseda dopravní komise Rady MČ. Základní organizace Strany zelených proto v nejbližší době chystá zformulovat otevřenou výzvu zástupcům magistrátu, jako reakci na současný neutěšený stav.

„Již v roce 2008 byl tento přechod v rámci projektu Bezpečné cesty do škol vyhodnocen jako velmi problémové místo. Současně byla zpracována odborná studie bezpečného řešení. I když došlo k drobným změnám, potřebných úprav se přechod zatím nedočkal“, komentuje situaci zastupitelka Ilona Picková.

Kontakt:

Petr Hukal: +420 724 464 403, petr.hukal@zeleni.cz
předseda dopravní komise Rady MČ

Ilona Picková: +420 603 711 367, ilona.pickova@zeleni.cz
zastupitelka MČ Praha 14