V tomto příspěvku se opět vracím k tématu okruhů, jejichž trasování má pro naši městskou část zásadní význam. Na část Městského okruhu tvořeného tunelem Blanka má podle plánů na Pelc-Tyrolce navázat pokračování přes Balabenku, Jarov, Malešice až k Jižní spojce. Tím by se celý Městský okruh uzavřel a podle magistrátu tak vytvořil bariéru chránící centrum města před automobilovou dopravou.Toto řešení s dalšími čtyřmi kilometry tunelů a předpokládanými náklady 40 miliard Kč (tzv. Blanka 2), bylo magistrátem na podzim roku 2012 „prozatím“ odloženo.

Jako náhradní „dočasné řešení“ předložil magistrát návrh na využití Průmyslové ulice vedoucí přes Hloubětín. Místo nově vybudovanými tunely by tak řidiči jezdili po Průmyslové, Kbelské a Liberecké ulici. Z hlediska Magistrátu se možná jedná se o „méně problematické řešení“, které má řešit dopravní přetížení po zprovoznění tunelu Blanka. Z  hlediska místních podmínek je tento návrh pro Hloubětín velmi problematický, v případě přivedení další dopravy za stávající situace nepřijatelný.

Kromě nárůstu dopravy se všemi negativními důsledky pro nás, občany, je tu samozřejmě vážné riziko, že toto „dočasné“ řešení se stane řešením trvalým. Nic na tom nezmění ani záměr na zkapacitnění Průmyslového polookruhu vybudováním předpokládané mimoúrovňové křižovatky s ulicemi Poděbradskou a Kbelskou v oblasti Hloubětína. Spíše naopak. Při navrhování tohoto řešení je zcela ignorovány negativní vlivy zvýšené dopravy v této oblasti. Toto řešení tedy rozhodně potřebuje vyhodnocení EIA, včetně podrobné hlukové studie.

Městské části Praha 14 tedy reálně hrozí, že bude sevřena mezi dva okruhy – Pražský silniční okruh, který stávající vedení města prosazuje ve stopě kolem Černého Mostu, a „dočasný“ Městský okruh. V podmínkách pro stavbu plánovaného pokračování tunelu Blanka 2 je jasně stanoveno, že je možné jej postavit teprve po dokončení Pražského  okruhu  a zavedení  mýta na vjezd do širšího centra Prahy. Odborníci odhadují splnění těchto bodů v horizontu 15 až 30 let.

Ilona Picková, zastupitelka za Stranu zelených