Tak máme za dveřmi další komunální volby. Politické subjekty smolí úderné volební programy se snahou do nich vecpat co nejvíce užitečných záměrů, které budou propagovat v případě zvolení svých zástupců do Zastupitelstva. Mám trochu obavy, že občané je moc číst nebudou a že málokomu poslouží jako užitečná informace v rozhodovacím procesu pro poskytnutí hlasu některému politickému subjektu. Spíše předpokládám, že pokud vůbec půjdou k volbám, budou se řídit vyslechnutými názory známých a zkušenostmi z dřívějších období. Zdá se, že současné volební zvyklosti narážejí na nechuť občanů vyhodnocovat volební sliby a po volbách přihlížet, jak se tyto sliby příliš neplní.

Smutným příkladem nezájmu občanů o stávající volební zvyky byly nedávné volby do evropského parlamentu. Občané byli vyzváni, aby dali hlas některému z desítek subjektů, z nichž podstatnou část vůbec neznali, či některému ze stovek kandidátů na kandidátních listinách, ze kterých alespoň z doslechu znali několik procent jmen. Také zkušenost, že za předchozí volební období nedostali od podstatné většiny zvolených sebemenší informaci o tom, co na svých postech dělali a jak hlasovali, byla zajisté vhodnou pozvánkou k volbám. Přesto se nízké účasti občanů na volbách média podivovala. Při porovnání užitečnosti okopávání kedluben s cestou do volební místnosti je výsledek celkem nejasný.

A tak by snad bylo možno ukončit toto zamyšlení pozitivní pozvánkou k volbám. Aby děti dostaly více hřišť a všichni více prostoru k rekreaci ve svém nejbližším okolí, aby se městská část změnila ze zamýšleného staveniště na kulturní prostor pro kvalitní život, aby místní komunikace nesloužily jako přívodní magistrály pro meziměstskou dopravu, aby se policie starala o bezpečný provoz na silnicích, ale i na chodnících, aby strategická rozhodnutí zastupitelstva nezpůsobila zhoršení životních podmínek dopravou a omezením zeleně. V příštím volebním období bude rozhodována řada otázek, které se nás všech budou týkat zejména v oblasti dopravy jako je Pražský a městský okruh nebo v územním plánu a bude vhodné jim proto věnovat maximální pozornost.

Proto přijďte k volbám.