Vidíme je z našeho okna na Rajské Zahradě několikrát (mnohokrát) za den; jednotlivě či ve dvojicích přistupují ke kontejnerům na směsný obsah, otvírají víko a zkoumají obsah. Většina odpadu je však uložena v igelitových pytlích – ty je tedy třeba otevřít, popř. roztrhnout. Obsah se vyvalí ven a je možné hledat – především kovový odpad. Mám pro tyto lidi vcelku pochopení; neumím si představit, že by se této činnosti  věnovali, kdyby je k tomu nenutily existenční problémy. Nicméně nám ostatním zejména v létě nezbývá, než kontejnery obcházet v uctivé vzdálenosti a při nutnosti vyhodit odpadky si pečlivě ucpávat nos a moc nekoukat na pohybující se obsah.

Jak tento stav alespoň částečně změnit? Vedení městské části by mělo učinit další aktivní kroky v oblasti třídění. Z médií sice přicházejí informace o snaze Ministerstva pro životní prostředí zavést obcím od roku 2015 povinnost zajišťovat tříděný sběr papíru, plastů, skla, kovů a biologicky rozložitelných odpadů, ale znáte to – pár politikům se takové opatření nebude líbit a návrh skončí někde v koši. Bylo by dobré nečekat a jít změně vstříc. Prostě zajistit, aby vedle černého, modrého a žlutého kontejneru stál ještě hnědý (patří sem např. zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina atd.) a další, šedý, na odpad kovový (ani by mi nevadilo, že se v něm v tomto případě někdo štrachá, bez ohledu na vlastnické vztahy bych odkládání věcí sem pokládal za určitou formu příspěvku na charitu). Ostatně nerealizovatelný jistě není ani krok ještě větší – společnosti zabývající se nakládáním s odpadem jsou dnes schopny dodat i speciální nádoby na tzv. gastroodpad (tedy veškeré zbytky jídla) – hygienické, dobře uzavíratelné, snadno čistitelné.

Domnívám se, že by tato jistě realizovatelná opatření výrazně posunula kvalitu života ve veřejném prostoru.

IVO POHOŘELÝ