Sociální podnikání je možná pro někoho neznámý pojem, ale v dnešní době jej lze již směle označit za jistý druh fenoménu. Ve zkratce se jedná o podnikatelskou aktivitu s pozitivním sociálním dopadem. Tím může být zaměstnávání lidí znevýhodněných na trhu práce, řešení environmentálních problémů či prospěch pro místní komunitu apod. Jde o podnikání, které má sice vytvářet zisk, ale ten je investován ve prospěch účelu, za kterým tuto aktivitu provozuje.

Je skvělé, že sociální podnikání se začíná rozvíjet i na v naší městské části. Jde o první vlaštovky, které rozvíjejí především neziskové organizace, ale i někteří běžní podnikatelé. Sociální podniky takto zaměstnávají například naše spoluobčany s různým druhem postižení. Jako příklady dobré praxe můžeme uvést Duhovou prádelnu Společnosti Duha, kde pracují lidé s mentálním postižením či Slunečnici, o.p.s. a jejich kavárnu Maňána, kde vám lidé s tělesným postižením nabídnou skvělou zdravou kávu.

Svou roli při podpoře sociálního podnikání hrají i městské části. Ty mohou podporovat tyto iniciativy buď formou dotací, popřípadě slevou na nájemném a zohledňováním sociálního aspektu při zadávání veřejných zakázek například na údržbu městské zeleně aj. Strana zelených jednoznačně podporuje sociální inovátory, kteří při úspěchu svého snažení mohou ve finále šetřit i veřejné prostředky (v oblasti sociálních dávek apod.). Při úspěchu v komunálních volbách bude Strana zelených iniciovat platformu pro setkávání sociálních podnikatelů a inovátorů s podnikateli v byznysu a zástupci veřejné správy. Věříme, že se tomuto snažení bude v naší městské části dařit i v příštích letech.

MICHAL PRAGER