Broumarská

Plány na zastavění volného pozemku u Kyjského rybníka neutuchají.  Spíše naopak. S maximální výstavbou je počítáno i v podkladech pro metropolitní plán, tzv. Rozvaze o území MČ Praha 14, kterou městská část bez odsouhlasení Zastupitelstvem zaslala v červnu na magistrát. A to přestože se na veřejném projednání k podobě břehu Kyjského rybníka vyslovila většina občanů pro zachování relaxační zóny a výstavbu jednoznačně odmítla.

Přináším alespoň jednu dobrou zprávu: ve středu 10. září proběhne veřejné projednání zastavovací studie, které jsme tak dlouho požadovali. Se studií se můžete dopředu seznámit na webových stránkách městské části.

Pokud vám není lhostejný osud této malebné části Kyjí, přijďte společně s námi říct hlasité NE výstavbě a naopak požadovat pro toto území zachování zeleně.

Bryksova

Situace se obrací k lepšímu. Rada městské části Praha 14 nakonec odvolala svůj souhlas s navýšením koeficientů výstavby u projektu Canaba. Stejně tak na magistrátu nakonec toto navýšení zastupitelstvo ani neprojednávalo. Ale pozor, ještě není úplně vyhráno. Stále totiž platí souhlas, který udělila Rada hlavního města. Bez schválení Zastupitelstva HMP sice není v souladu se zákonem, ale odvolán zatím nebyl. Takovýchto problematických rozhodnutí je víc a rada hlavního města vyčkává, kolik z nich bude napadeno.

Celý vývoj této kauzy tedy nadále bedlivě sledujeme.