V době, kdy píšu tento text, dochází na ulici Českobrodské k finálním pracím po výměně živičného povrchu. Tato akce, dlouho odkládaná, se nakonec během září opravdu uskutečnila a od jeho konce budou řidiči jezdit již po novém tzv. tichém asfaltu. Nově bude v okolí této komunikace snížena hlučnost, což ocení zejména obyvatelé sousedních domů.

Mnozí z Vás se jistě ptají, z jakého důvodu došlo výměně povrchu v úseku, který byl v porovnání s částí Českobrodské na Jahodnici ve výrazně lepším stavu. Odpověď je jednoduchá, i když ne úplně logická: Českobrodská je komunikací ve vlastnictví velké Prahy a v péči Technické správy komunikací, přičemž obě instituce určují pořadí těchto akcí. Úsek byl opraven v rámci takzvané souvislé údržby, zatímco část od křižovatky s Broumarskou směrem k Dolním Počernicím bude řešena coby běžná rekonstrukce, což je zjednodušeně řečeno jiná rozpočtová kapitola. Jako městská část se snažíme upřednostnit rekonstrukci této komunikace všemi možnými způsoby, neboť je ve velmi špatném technickém stavu. Kvůli zvýšení bezpečnosti usilujeme rovněž o úpravu přechodů pro chodce u zastávek autobusu.

V současnosti připravujeme také účinné řešení problému s nákladními vozy v Broumarské ulici a oblasti Hutí. Ty zde dlouhodobě porušují značku zákazu vjezdu a obtěžují místní hlukem a vibracemi. Samostatnou kapitolou jsou i dopravní opatření v souvislosti s výměnou inženýrských sítí a povrchů v oblasti Nad Rybníkem, kterým taktéž věnujeme zvýšenou pozornost. V sobotu 19. září došlo k dlouho očekávánému otevření tunelu Blanka, který by mohl mít i mírně pozitivní dopad na dopravu v Praze 14. Přejme si společně, aby nám ulevila co nejvíce.

Petr Hukal
Předseda dopravní komise