foto

 

Není mnoho slovních spojení, která by vyvolávala tolik emocí, než jsou parkovací zóny. Přesvědčil jsem se o tom v posledních týdnech velmi důvěrně při diskusích s občany či kolegy na radnici. Názory se neustále vychylovaly na tu či onu stranu a člověk měl možnost diskutovat jak s jednoznačnými podporovateli, tak s nekompromisními odpůrci, kteří by snad za Prahu bez zón položili i život. To že poptávka po parkování už dávno překračuje samotnou kapacitu míst v ulicích, nemá jistě cenu připomínat. Od 1. května 2016 navíc magistrát oznámil záměr rozšířit parkovací zóny mimo jiné do okolí stanic metra B v Karlíně, Libni a Vysočanech. V souvislosti s tím Rada naší městské části přistoupila k zadání studie parkování (tzv. dopravy v klidu), která měla posoudit přínosy případného zavedení zón na Praze 14. Zpětně se stále více utvrzuji, že to bylo správné rozhodnutí. Z této studie totiž jednoznačně vyplynulo, že významnou část dlouhodobě parkujících během dne v blízkosti stanic metra Hloubětín, Rajská Zahrada a Černý Most tvoří přespolní, ponejvíce ze Středočeského kraje. Naopak například Lehovci by zavedení parkovacích zón aktuálně příliš nepomohlo.

Za této situace je potřeba vzít rozum do hrsti a nečekat, že se v oblasti parkování stane zázrak. Nestane. Problém s parkováním se totiž od května ještě prohloubí, protože zóny vytěsní parkující vozidla z Prahy 8 a 9 také do naší městské části. Ve chvíli, kdy velká Praha rozhodla o postupném rozšíření parkovacích zón na většinu města, je jasné, že dřív nebo později budou muset být zóny zavedeny všude, protože problémy s parkováním se stále jenom odsouvají blíže k jejím hranicím. Pokud chceme, aby v ulicích bylo na parkování více místa a ze sídliště se nestalo jedno velké odstavné parkoviště, bude nutné tento problém znovu otevřít. Za 50 Kč (30 Kč pro osoby nad 65 let) měsíčně sice rezident nezíská vyhrazené parkovací místo, ale významně zvýší pravděpodobnost, že zaparkuje. A tento fakt studie potvrzuje.

Osobně se domnívám, že uvedený poplatek není pro vlastníka automobilu nikterak sociálně likvidační. Rada zavedení parkovacích zón nakonec bohužel nepodpořila. Já jsem hlasoval PRO, stejně jako další radní za Stranu Zelených, protože se domníváme, že občané bydlící u stanic metra, mají právo důstojně zaparkovat. Máme připravena i pozitivní řešení: S ohledem na okolnosti jsme například nakonec podpořili záměr na výstavbu parkovacího domu P+R na Černém Mostě, i když dlouhodobě považujeme za smysluplnější spíše koncept budování menších parkovišť u zastávek příměstské dopravy mimo město. Po jeho zprovoznění se otevře možnost diskuse o zrušení současného P+R Rajská Zahrada a zpřístupnění těchto míst občanům bydlícím v jeho okolí.

Ing. Petr Hukal
Strana zelených
Předseda dopravní komise, radní MČ