Třídění a recyklace odpadu má v naší městské části letitou tradici, ale málo se ví o tom, jaké problémy či nedostatky se s tím pojí. Bydlím na sídlišti Lehovec, kde jsou dvě sady kontejnerů na tříděný odpad, a to konkrétně na nápojové kartony, plasty, papír a sklo barevné i bílé. Chybí nám tu kontejnery na elektronický odpad, jako jsou různé druhy baterií a dalšího elektronického materiálu. umístěny jsou vedle zastávky sídliště Lehovec, která se nachází vedle křižovatky Kukelská – Slévačská, což je na třídění odpadu poměrně nevyhovující místo. Situace, kdy se na vás při třídění odpadu vyřítí auto, není příjemná, zvláště pošlete-li s odpadem svou ratolest. Okolnost, že se ke kontejneru dostanete, ještě neznamená, že odpad vytřídíte. Poměrně často se totiž stává, že jsou  kontejnery plné. V tu chvíli musíte jít na druhou stranu sídliště, kde je druhá sada kontejnerů, která bývá méně obsazená. Nejlepší cestou, jak odstranit problém plných kontejnerů, je jejich pravidelný, popřípadě častější vývoz. A co by bylo ještě lepší? Přidání další sady kontejnerů! Každý ze čtyř panelových domů má 160 bytů, při průměrném počtu 3 lidí v bytě máme v jednom domě 500 lidí. Když tento počet vynásobíme čtyřmi, vyjde nám 2000 lidí, kteří mají k dispozici od každého druhu tříděného odpadu pouze dva kontejnery – a to je pro takový počet obyvatel pohříchu málo. Rozšíření kapacity kontejnerů i na další domy by ulehčilo situaci nejen obyvatelům sídliště, ale i životnímu prostředí. Zástupci Strany zelených proto vytipují ve spolupráci s občany vhodná místa pro případné rozšíření míst se sběrnými nádobami a zároveň zažádají na příslušném odboru magistrátu o častější odvoz tříděného odpadu.

Jiří Pilip