V minulých letech vznikl volební slogan Strany zelených – „Kvalita života“.  Je velmi jednoduchý, ale dá se z něj vyčíst mnoho významů. Existuje řada aspektů, které se pod tímto sloganem mohou skrývat a které kvalitu života ovlivňují, ale jen na některé může běžný občan v rámci veřejné aktivity působit. Ještě méně je těch, které je možno ovlivnit v místě svého bydliště, ale přitom tyto faktory mohou kvalitu života formovat více, než si obvykle připouštíme. Okolní prostředí do našeho života zasahuje velmi silně a ne vždy si jeho působení běžně uvědomujeme. Jen málo lidí se stará o obsah exhalací ve vzduchu, který denně dýchá a jistě by pro mnohé bylo velkým překvapením zjištění, že v jejich bydlišti je kvalita vzduchu horší než na Václavském náměstí u Muzea. Přitom tomu tak bylo již v době, kdy fungovala měřicí stanice v bývalé vodárně Za Horou. Podobně tomu bylo i v okolí školy v Hloubětíně alespoň z hlediska nadlimitního obsahu rakovinotvorných oxidů dusíku, produkovaných automobilovým provozem. Takže by byla logická snaha po omezení provozu aut v páteřních komunikacích Průmyslová a Broumarská. Přesto vznikl projekt železničního kamionového překladiště v Malešicích, nahrazujícího zrušené Nákladové nádraží Žižkov. Tento projekt představoval v cílovém stavu zatížení Průmyslové až 1100 pohyby kamionů denně navíc. Také vznikl projekt monstrózní haly firmy Coca – Cola v Hostavicích, která by zajisté „architektonicky vhodně“ doplňovala parkový areál Čihadla a kromě působení svých nesmyslných rozměrů také zajistila zvýšení provozu na přetížených komunikacích Spojovací a Broumarská. Hororový scénář pro Broumarskou a Rožmberskou představuje plánované budování mimoúrovňového křížení Kbelské s Poděbradskou a Kolbenovu. Omezení provozu na křižovatce Kbelská x Poděbradská v minulosti způsobilo katastrofální přetížení uvedených komunikací, na které byl prakticky převeden celý provoz Průmyslové. Zkušenosti z předchozích oprav na těchto křižovatkách vytvářejí nejhorší obavy z takového provozu, který může trvat i několik let. Zvláště když to bude provázeno omezením provozu na Jižní spojce, kde je plánováno rozšiřování komunikace. Jednou cestou ke snížení negativních vlivů automobilového provozu je jeho omezení a druhou cestou je zajištění dostatku zeleně, která působí jako filtr a zachycuje zejména oxidy uhlíku a polétavý prach. Toto zřejmě měli na mysli pracovníci Odboru životního prostředí ÚMČ Praha 14, když nechali odborníky podřezat desítky a možná stovky keřů v Jiráskově čtvrti
a v dalších místech Prahy 14 v rámci tzv. zmlazovacího řezu.

zmlazovaci_rez

Jistě je možné předpokládat, že některé ze zbylých pahýlů za pár let obrostou, ale do té doby budou občané inhalovat špínu a zápach z automobilového provozu. Zvláště milé to je matkám s dětmi v parčíku u Českobrodské, kam si děti chodí hrát. A tak místo zkvalitnění hřiště se děti dočkaly odstranění jediné ochrany proti prachu a pachu z enormního provozu na Českobrodské. Pod pojmem „rozvoj obce“ si představuji rozšiřování parků a zeleně, výstavbu dětských hřišť a ne další developerskou zástavbu. Ta sice přináší několika lidem skvělé zisky, ale velkému množství jiných lidí zhoršuje značným způsobem životní podmínky kvůli stále se zahušťujícímu provozu na komunikacích, které na tuto zátěž nebyly stavěné. V posledním období probíhá diskuse o úpravách územního plánu a je nutné, aby parky a zeleň nebyly likvidovány ve prospěch stavební činnosti,
jak jsme tomu neustále svědky například při likvidaci zahrádkářských kolonií. V současné době jsou publikovány zprávy o tom, že mnoho občanů trpí alergickými potížemi, o stále rostoucím počtu občanů postižených rakovinou a civilizačními chorobami, jakož i důsledky nedostatečné pohybové aktivity. Tyto choroby a obtíže jsou do značné míry důsledkem nedostatečné péče o kvalitu přírody v okolí našich příbytků a v dosahu našich vycházek. Nepříznivá situace v oblasti stavu ovzduší je také zhoršována nekontrolovaným spalováním odpadů v lokálních topeništích. Proto je nutné věnovat pozornost ochraně všech složek životního prostředí, aby pojem „kvalita života“ dostal reálný obsah alespoň z hlediska těch aspektů, které je možno v naší obci ovlivnit.

Vratislav Štěpař